Norja on maa, joka tunnetaan kokoaan suuremmasta roolista kansainvälisessä politiikassa. Maata pidetään esimerkiksi ilmastonmuutoksen torjunnassa edistyksellisenä, sillä se on kannattanut reippaita päästövähennyksiä ja rahoittanut kehitysmaiden ilmastotoimia. Norjan rikkaus kuitenkin perustuu pitkälti öljyyn, jota valtionyhtiö Statoil etsii entistä aggressiivisemmin ympäri maailmaa.

Statoil korostaa vastuullisuutta osana ydintoimintaansa ja käyttää viestinnässään paljon panoksia tämän korostamiseen, aivan kuten Shell ja muutkin öljy-yhtiöt. Todellisuus on päinvastainen. Pohjanmeren öljykenttien ehtyessä Statoil on lähtenyt etsimään uusia esiintymiä eri puolilta maailmaa, vaikka ilmastonmuutos muistuttaa, että öljyä on löydetty jo liikaa. Samalla yhtiö on puskenut kohti entistä riskialttiimpia ja ongelmallisempia öljyhankkeita.

Statoil on ainut öljy-yhtiö, jolla on Arktiksella porauslisenssejä kaikkien viiden rantavaltion sektoreilla.

 

Norjan hallitus on linjannut, ettei öljyä ei porata alueilla, jotka jäätyvät talvisin tai merijään reunan läheisyydessä. Tämä ei ole estänyt valtionyhtiö Statoilia hankkimasta lisenssejä tällaisilta alueilta muiden valtioiden talousvyöhykkeillä. Kaksinaismoraali on silmiinpistävää. 

Hoopin alueen poraukset lähellä Karhusaarta kertovat, että Statoil haluaa haastaa hallituksen linjauksen myös Norjassa. Statoilin porausalue on vain 25 kilometrin päässä Polar Instituten määritelmän mukaisesta jään reunavyöhykkeestä. Greenpeace näkee tämän selvänä rikkomuksena Norjan sitoumusta vastaan ja on pyytänyt Norjan ympäristöministeriä hylkäämään Statoilin luvan porata alueella.

Statoil on mukana myös Kanadan aivan erityisen saastuttavissa öljyhiekkahankkeissa. Tämä on herättänyt Norjassa laajoja vastalauseita. Huhtikuun yhtiökokouksessa yli 900 miljoonan dollarin verran osakkeenomistajia äänesti Greenpeacen aloitteen puolesta arktista öljynporausta ja öljyhiekkoja vastaan.

 

Statoil luotiin alun perin, jotta Norja pystyisi itse hyödyntämään Pohjanmereltä löytyneet öljyrikkaudet. Öljytulot on kanavoitu Norjan valtion eläkerahastoon, josta on vuosien kuluessa tullut maailman suurin valtiollinen sijoitusyhtiö. Se on koko kansan säästöpossu sen päivän varalle, kun öljykentät ehtyvät.

Ilmastonmuutos on kuitenkin muuttanut tilannetta. Mikäli ilmastonmuutoksen torjunta otetaan tosissaan, suurin osa jo tunnetuista fossiilivarannoista pitää jättää maan poveen. Tämä vie myös Norjan uuteen tilanteeseen. Maan on ryhdyttävä miettimään elämää öljyn jälkeen. Samaan aikaan Statoil kulkee kuitenkin päinvastaiseen suuntaan: yhtiö investoi huomattavia summia sellaisten öljyesiintymien avaamiseen, jotka pitäisi jättää kokonaan koskematta.

Statoilin yhtiökokouksen aikaan Greenpeace lanseerasi New Statoil -aloitteen. Sivustolla visioidaan, miltä tulevaisuuden Statoilin pitää näyttää ja kerätään tukea yhtiön uudelle suunnalle.

Suomalainen Amer Tupakka aloitti aikanaan tupakkatehtaana, mutta muutti sittemmin liiketoimintamallinsa täysin ja on tänä päivänä menestyvä urheiluvälineiden valmistaja. Tämä ja muut esimerkit maailmalta osoittavat, että yritysten on mahdollista muuttaa liiketoimintamallinsa täysin – ongelmien kiihdyttämisestä niiden ratkaisuihin. Tätä aidosti vastuullisilta öljy-yhtiöiltä nyt tarvitaan.

 

Raportti: Norwegian Statoil - Arctic Aggressor

New Statoil


 

Pelastetaan Karhusaari Statoilin öljynporauksilta - allekirjoita vetoomus nyt