Greenpeace liputtaa Suomen luonnon päivänä - vaikka aihetta olisi suruliputukseen

Lehdistötiedote - elokuu 25, 2017
Greenpeace liputtaa Suomen luonnon päivänä 2017 metsäluonnon puolesta. Greenpeacen julkaisemissa kuvissa liput UPM:n avohakkuualueella Lopella liehuvat menetettyjen metsien muistoksi. Maamme metsäluonto on vakavassa kriisissä lisääntyvien hakkuiden ja puutteellisen suojelun vuoksi.

UPM:n vuonna 2016 avohakkaamaa vanhaa kuusikkoa Karjusuon itäpuolella Lopella. Liput Suomen luonnon päivän 26. elokuuta 2017 kunniaksi.

 

Biotalouden nimissä kasvavat metsien hakkuut ajavat metsäluontoa entistä ahtaammalle. Suomessa on jo nyt yli 800 metsien uhanalaista lajia ja sen lisäksi uhanalaisuuden kynnyksellä on yli 700 lajia. Metsiemme luontotyypeistä on uhanalaisiksi luokiteltu yli kaksi kolmasosaa.
 
Kasvullisesta metsämaasta Suomessa on suojeltu alle kuusi prosenttia, Etelä-Suomessa alle kolme prosenttia. Hallituksen ja metsäteollisuuden ajamat lisähakkuut yksipuolistavat ja köyhdyttävät metsäluontoa entisestään.
 
“Samalla kun Suomessa on päätetty rajusta hakkuiden lisäämisestä ja metsätaloutta tuetaan vuosittain kymmenillä miljoonilla veroeuroilla, luonnolle aiheuttavien haittojen kompensointi on jäänyt lähinnä juhlapuheiden ja liputuksen tasolle. Viralliset metsiensuojelutavoitteet ja niiden rahoitus eivät vastaa tarvetta; Suomessa tehdään nyt hakkuita yli 700 000 hehtaarin alalla vuodessa, josta avohakkuita yli 140 000 hehtaaria. Samaan aikaan suojeluun saadaan korkeintaan 2 000 hehtaaria vuodessa”, sanoo Greenpeacen metsävastaava Matti Liimatainen.
 
Greenpeace vaatii metsiensuojelun tavoitteiden ja rahoituksen merkittävää lisäystä. Metsäteollisuuden tulisi vastata suojelusta omalla kustannuksellaan. Valtionmetsien hakkuumääriä pitäisi laskea ja vahvistaa suojelualueiden verkostoa perustamalla lisää pysyvästi hakkuilta suojeltuja lakisääteisiä luonnonsuojelualueita.
 
Esimerkkejä kiireellistä suojelua vaativista kohteista valtionmailla ovat Evon retkeilyalueen metsät Kanta-Hämeessä ja Pesiöjärven ja Oulujärven saaret Kainuussa. Greenpeacen ja muiden ympäristöjärjestöjen vaatimukset suojeltavista metsistä ovat nähtävissä kartalla.
 
Esimerkkejä uhanalaisista, suojelullisesti merkittävistä kohteista metsäteollisuuden mailla ovat UPM:n metsät Kanta-Hämeessä Hämeenlinnan Evolla ja Hattulan Kiimasuo-Löyttysuolla sekä Keski-Suomessa Jämsän Ruutanan metsät ja Kivijärven Rutalahden metsät.
 
Greenpeacen metsävetoomuksen on allekirjoittanut jo yli 17000 ihmistä.
 
Kuvat ladattavissa täältä

Kartta suojeltavista metsistä
 
Lisätiedot:
metsävastaava Matti Liimatainen, Greenpeace Norden, puhelin 0400 346 329
viestintäpäällikkö Juha Aromaa, Greenpeace Norden, puhelin 050 369 6202