Nog tot 15 juni kun je je uitspreken over de levensduurverlenging van Doel 1 en 2. Rijkelijk laat, maar toch een kans om met beide handen te grijpen. Want deze oudste reactoren zijn onnodig en onveilig. Een verlenging zou dan ook onverantwoord zijn! We zetten de argumenten nog eens op een rijtje om Doel 1 en 2 te sluiten. (Lees ook onze uitgebreide argumentatie.)

Laat van je horen: geef je mening over Doel 1 en 2

Doel 1 en 2 zijn onveilig

Oudste kerncentrales (nog eens) verlengen? Jouw mening telt!

De basisregel in stralingsbescherming is dat elke radioactieve straling, zowel bij ‘gewoon’ gebruik als bij een eventueel ongeval, zorgvuldig moet worden afgewogen en gerechtvaardigd. Bij de oude tweelingreactoren Doel 1 en 2 is dat nucleair risico zeer reëel. Hun basisontwerp is namelijk hopeloos verouderd, de enkelvoudige betonnen wand is bijvoorbeeld niet bestand tegen een vliegtuiginslag. Het is onbegrijpelijk dat het milieueffectrapport hier geen rekening mee houdt. Deze ontwerpfouten maken de centrales immers enorm kwetsbaar en verhogen het risico op een ernstige kernramp met gevolgen in binnen- en buitenland.

De kerncentrales voldoen niet aan de huidige veiligheidsnormen. Cruciale werken om het veiligheidsniveau te verhogen zijn geschrapt omdat ze te duur waren voor uitbater Engie Electrabel. Zo is er geen core catcher geïnstalleerd (die de superhete kern moet opvangen bij een kernsmelt) en zijn de deksels van de reactorvaten niet vervangen. Ook wordt er geen rekening gehouden met het risico op een zware kernramp zoals in Fukushima, waarbij grote hoeveelheden radioactiviteit in het milieu terecht komen. Tot slot is er na 40 jaar onderzoek nog steeds geen oplossing voor het geproduceerde kernafval, dat honderdduizenden jaren afgeschermd moet worden van de omgeving.

Doel 1 en 2 zijn onnodig

Deze oude reactoren vormen niet alleen een veiligheidsrisico, de sterke afhankelijkheid van een onbetrouwbare technologie als kernenergie is ook riskant voor onze bevoorradingszekerheid. Dat bewezen de talrijke problemen met zowel Doel 1 en 2 als de andere reactoren in de periodes 2014-15 en 2018. Toen lagen tot 6 van de 7 Belgische reactoren tegelijk stil door onderhoud en incidenten gaande van branden en lekken tot betonrot en sabotage.

Door deze onbetrouwbaarheid telt netbeheerder Elia de kerncentrales slechts beperkt mee wanneer het berekent of we voldoende stroom zullen hebben de komende jaren. Ook de berekeningen op vraag van energieregulator CREG wijzen uit dat we alle kerncentrales – en dus zeker de kleine reactoren Doel 1 en 2 – kunnen sluiten, zonder de bevoorradingszekerheid in gevaar te brengen. Hét argument in het verleden om oude kerncentrales te verlengen houdt dus geen steek. Nu we weten dat deze reactoren niet nodig zijn en eerder een negatief effect hebben op onze bevoorrading, moeten we ze zo snel mogelijk sluiten. Op die manier kan ook de transitie naar hernieuwbare energie weer een stukje versnellen, omdat er ruimte ontstaat voor nieuwe investeringen.

Ben jij ook overtuigd dat Doel 1 en 2 dicht moeten?

Laat van je horen! (nog tot 15 juni) Ik deel op Facebook Ik deel op Twitter Ik deel op Whatsapp
Facebook Facebook Instagram Instagram Twitter Twitter YouTube YouTube Pinterest Pinterest