Overforbruk

Forbruket vårt er ikke bærekraftig. Hadde alle i verden hatt et like høyt forbruk som oss i Norge, måtte vi hatt ressursene til nesten fire jordkloder. Likevel bruker handelsnæringen milliarder på å få oss til å forbruke mer.

Tekstildeponi i Atacama-ørkenen i Chile.
Tekstil- og plastavfall i i Nairobi.

Problemet med overforbruk

Det høye forbruket vårt har svært negative konsekvenser både for klima og miljø. På verdensbasis anslås det at forbruksvanene våre bidrar til 60 prosent av det totale klimagassutslippet. Produksjonen av klær, elektronikk og andre forbruksvarer fører til et høyt forbruk av naturressurser, vann, mineraler, energi og kjemikalier, og fører til utslipp av miljøgifter og mikroplast. Fast-fashion gjør at mye av de produserte klærne kastes før de i det hele tatt har blitt solgt. Det er også et press på at folk stadig må den nyeste telefonen eller TVen. Produsenter av elektronikk har også blitt tatt i å lage produkter som er ment å gå i stykker så fort garantitiden er passert.

De ti prosent rikeste av jordas befolkning sto mellom 1990-2015 for 52 prosent av verdens klimagassutslipp. Det viser et enormt overforbruk, som de fattigste må betale prisen for. Vi utnytter sårbare mennesker til å jobbe under elendige arbeidsforhold, og dumper avfall i land som ikke har økonomiske muskler til å stå i mot.

Hva vi gjør for å minske forbruket

En av de viktigste sakene for Greenpeace de siste årene har vært å få redusert masseproduksjonen av unødvendig engangsplast. Det gjør vi blant annet gjennom å legge press på internasjonale selskaper og matvarekjeder, samtidig som vi driver med politisk påvirkningsarbeid.

Vi krever at store internasjonale selskaper faser ut engangsplasten og finner nye løsninger for hvordan de leverer produktene sine, som gjenbruk og påfyll. Dessuten gransker vi og legger press på tekstilindustrien for at de skal produsere klær på en mer bærekraftig måte, og forplikte seg til å stoppe utslipp av kjemikalier i elver, innsjøer, hav og landområder. Når vi lykkes med dette, kommer vi nærmere et bærekraftig forbruk. Gjennom politisk press kan vi også forby unødvendig engangsplast, slik både EU og Norge nå har begynt med, blant annet etter press fra oss i Greenpeace.

Vi jobber også for en sirkulær økonomi, hvor vi gjenbruker og gjenvinner ressursene. I tillegg jobber vi for et bredt forbud mot fossil reklame. Dette gjelder både for selskapene som utvinner fossil energi, men også for eksempel flyselskaper som er avhengige av fossil energi.

Opprydning og rapportering av plastavfall i regi av Greenpeace på stranden Miramar i Mexico. På skiltet står det Coca-Cola.

Lær mer om sakene