Overforbruk

Forbruket vårt er ikke bærekraftig. Hadde alle land i verden hatt et like stort overforbruk som oss i Norge, måtte vi hatt ressursene til nesten fire jordkloder. Likevel bruker næringslivet milliarder på å få oss til å fortsette med overforbruket vårt.

Tekstildeponi i Atacama-ørkenen i Chile.
Tekstil- og plastavfall i i Nairobi.

Problemet: Overforbruk som skader klima og miljø

Hva er overforbruk?

Overforbruk defineres som «urimelig høyt forbruk», forbruk over en bestemt (fastsatt, innstilt) grense», ifølge Det Norske Akademis ordbok.

Konsekvenser av overforbruk

Det høye forbruket vårt har svært negative konsekvenser både for klima og miljø. På verdensbasis anslås det at forbruksvanene våre bidrar til 60 prosent av det totale klimagassutslippet. Produksjonen av klær, elektronikk og andre forbruksvarer fører til et høyt forbruk av naturressurser, vann, mineraler, energi og kjemikalier, og fører til utslipp av miljøgifter og mikroplast. Fast-fashion gjør at mye av de produserte klærne kastes før de i det hele tatt har blitt solgt. Det er også et press på at folk stadig må den nyeste telefonen eller TVen. Produsenter av elektronikk har også blitt tatt i å lage produkter som er ment å gå i stykker så fort garantitiden er passert.

De fattigste betaler for overforbruket vårt

De ti prosent rikeste av jordas befolkning sto mellom 1990-2015 for 52 prosent av verdens klimagassutslipp. Det viser et enormt overforbruk, som de fattigste må betale prisen for. Vi utnytter sårbare mennesker til å jobbe under elendige arbeidsforhold, og dumper avfall i land som ikke har økonomiske muskler til å stå imot.

Dette gjør vi for å minske forbruket

En av de viktigste sakene for Greenpeace de siste årene har vært å få redusert masseproduksjonen av unødvendig engangsplast. Det gjør vi blant annet gjennom å legge press på internasjonale selskaper og matvarekjeder, samtidig som vi driver med politisk påvirkningsarbeid.

Vi krever at store internasjonale selskaper faser ut engangsplasten og finner nye løsninger for hvordan de leverer produktene sine, som gjenbruk og påfyll. Dessuten gransker vi og legger press på tekstilindustrien for at de skal produsere klær på en mer bærekraftig måte, og forplikte seg til å stoppe utslipp av kjemikalier i elver, innsjøer, hav og landområder. Når vi lykkes med dette, kommer vi nærmere et bærekraftig forbruk. Gjennom politisk press kan vi også forby unødvendig engangsplast, slik både EU og Norge nå har begynt med, blant annet etter press fra oss i Greenpeace.

Vi jobber for å avsløre og stoppe grønnvasking. Grønnvasking lar bedrifter og selskaper fortsette som før, mens de later som om de tar grep. Det betyr at de fortsetter med klimagassutslipp og naturødeleggelse.

Vi jobber også for en sirkulær økonomi, hvor vi gjenbruker og gjenvinner ressursene. I tillegg jobber vi for et bredt forbud mot fossil reklame. Dette gjelder både for selskapene som utvinner fossil energi, men også for eksempel flyselskaper som er avhengige av fossil energi.

Opprydning og rapportering av plastavfall i regi av Greenpeace på stranden Miramar i Mexico. På skiltet står det Coca-Cola.

Kutt forbruket: Slik stopper du overforbruket

Tiltak for å stoppe overforbruk

  • Kjøp mindre, reparer og kjøp brukt
  • Bruk opp mobiltelefonen, og reparer heller skjermen i stedet for å kjøpe ny modell
  • Bruk handlenett heller enn plasposer på butikken, og bruk termokopp framfor engangskopper
  • Unngå å kaste mat
  • Ta tog eller buss i stedet for fly

Få flere tips til hvordan du kan kutte forbruket i disse artiklene:

Lær mer om sakene