Inte med min pension!

#flyttapengarna

Jag kräver att AP-fonderna följer klimatavtalet från Paris och slutar investera mina pensionspengar i klimatskadlig verksamhet.

Visste du att för varje timme som du arbetar så bidrar du till klimatförändringar och extremväder?

Det är nämligen så att de statliga pensionsfonderna använder våra gemensamma pensionspengar till att köpa klimatskadlig verksamhet såsom produktion av kol, olja och gas. De gör detta utan att fråga dig. Det är helt orimligt att vi genom våra pensionspengar tvingas äga sånt som driver på klimatförändringarna.

De svenska pensionsfonderna, AP 1-4, äger investeringar till ett värde av tretton miljarder i nära hälften av de 100 största klimatförstörande företagen i världen. De investerar i allt från klimatvärstingen Exxon Mobil, som systematiskt förnekat klimatförändringar, till svenska Lundin Petroleum som vill borra efter ny olja i Arktis.

Vi tycker det är helt bakvänt. Vill du också att dina pensionspengar ska vara en del av lösningen och arbeta för framtiden och inte det sånt som förstör planeten?

Uppmana de statliga pensionsfonderna att sluta investera i klimatskadlig verksamhet och istället investera i en hållbar framtid

Ge oss en pension vi kan njuta av utan att vi samtidigt förstör planeten.

”Om inte finanssektorn gör investeringar som överensstämmer med Parisavtalet och FN:s hållbarhetsmål kommer det att vara omöjligt att uppnå målen.”

– Finansmarknadsminister Per Bolund