Konsekvenser av global uppvärmning

Hur vi agerar för att bromsa global uppvärmning kommer definiera oss. Hur kommer vår planet att se ut i skuggan av klimatförändringarnas konsekvenser, och vilket arv lämnar vi till framtida generationer?

Om global uppvärmning inte hejdas

Vi befinner oss i ett planetärt nödläge. Om vi inte hejdar den globala uppvärmningen från att överstiga 1,5 grader kommer vår verklighet att förändras. Livet på planeten kommer att kantas av fler bränder, smältande isar, vattenbrist, naturkatastrofer och kustsamhällen som suddas ut under stigande havsnivåer.

Det är en tuff utmaning, men forskare är eniga om att vi fortfarande har allting i egna händer, varje grad vi lyckas bromsa kommer drastiskt minska konsekvenserna av uppvärmningen för djur, natur och oss människor.

Förutsättningarna är glasklara. Om vi ska ha chans att nå 1,5 gradersmålet måste vi halvera våra globala utsläpp av växthusgaser till 2030 och nå nollutsläpp till 2050. Frågan är inte om livet på vår planet kommer förändras, utan hur stor förändringen kommer att bli, hur snabbt den kommer och hur hårt vi drabbas.

Studie efter studie, forskare efter forskare och rapport efter rapport säger alla samma sak. Klimatförändringarna och dess konsekvenser är inget framtidsscenario – de är redan här. Och de slår hårdast mot världens fattiga.

Ju fler växthusgaser vi tillför atmosfären, och ju mer den globala medeltemperaturen ökar, desto mer förödande kommer klimatkrisen att bli, och extremväder kan tvinga miljontals människor på flykt.

Men än finns hopp! Lösningarna för att stoppa klimatkrisen finns, det krävs dock att våra politiker agerar – vill du vara med och se till att det sker? Skriv under, tillsammans kan vi kräva förändring och skydda vår planet!

Greenpeace skeppet MY Arctic Sunrise under en expedition till Arktis. En plats som troligtvis inte skulle överleva en global uppvärmning om 2 grader, enligt senaste IPCC-rapporten från FNs klimatpanel.

Konsekvenser av 1,5 till 2 graders global uppvärmning

Under FNs klimatmöte COP21 i Paris 2015 skrev 191 länder på Parisavtalet som beslutade att vi ska ha som mål att stanna under 2 graders global uppvärmning och sikta på att stanna vid 1,5 graders uppvärmning genom att länderna kraftigt reducerar sina koldioxidutsläpp.

Den senaste klimatrapporten från IPCC har gjort det än mer tydligt att vi måste uppnå 1,5 gradersmålet för att undvika de värsta efterföljderna av klimatförändringarnas konsekvenser. Därför är det oerhört viktigt att världens ledare når ambitiösa överenskommelser på klimatmöten som COP26.

Men även om vi når 1,5 grader så kommer vi att se stora förändringar. Några av de effekterna som forskarna fastställt kommer inträffa vid 1,5 till 2 grader är:

Extremväder: Högre global uppvärmning kommer medföra en ökad förekomst av extremväder. Bland annat visar senaste rapporten från IPCC att värmeböljor kommer öka i frekvens och intensitet, även om uppvärmningen stabiliseras vid 1,5 grader. Men med 2 graders uppvärmning skulle förändringarna i intensiteten vara minst de dubbla och med 3 graders uppvärmning skulle de fyrdubblas i jämfört med 1,5 grader.

Stigande havsnivåer: Om vi får en global medeltemperatur över 1,5 grader väntas många kustnära städer drunkna under de stigande havsnivåerna. Störst blir konsekvenserna för lågländer och ö-nationer som skulle bli extra sårbara för extremväder och naturkatastrofer.

Skördar slås ut: Extremväder som värmeböljor kommer orsaka torka och vattenbrist och slå ut många skördar runt om i världen. Det skulle resultera i sämre livsmedelssäkerhet och orsaka stora risker för människor i fattigare länder som är beroende skördarna för sin fortlevnad.

Fler klimatflyktingar: Väderrelaterade naturkatastrofer väntas öka kraftigt och göra många områden obeboeliga. Det kommer slå hårdast mot världens fattiga och kan tvinga 140 miljoner människor på flykt före 2050, enligt Världsbanken.

Klimatkänsliga ekosystem drabbas: Klimatkänsliga ekosystem som de tropiska korallreven och Arktis överlever antagligen inte en global uppvärmning om 2 grader, men kanske vid 1,5 grader. Ju mer världens temperatur stiger, desto större konsekvenser blir det för många ekosystem och biologisk mångfald.

Extremväder som värmeböljor kommer bli vanligare, även om den globala uppvärmningen stannar vid 1,5 till 2 grader.

Konsekvenser över 2 graders global uppvärmning

Vi är på väg mot en global uppvärmning som är minst 3 grader. En sådan hög temperaturökning skulle få förödande konsekvenser för planetens ekosystem, biologisk mångfald och oss människor.

Om vi inte bromsar den globala uppvärmningen kan jorden sätta igång processer som förvärrar klimatkrisen genom bland annat mer vattenånga i atmosfären, vilket fungerar som en växthusgas som förstärker växthuseffekten. 

Planeten kan även drabbas av förstärkt växthuseffekt genom ökade utsläpp av metan från tinande permafrost och havsbottnar, samt via minskat upptag av koldioxid i havet.

Ifall vi får en global medeltemperatur på tre till fyra grader kommer livet på vår planet att förändras drastiskt. Vi skulle se miljontals klimatflyktingar, fler skogsbränder och korallrev som kollapsar och civilisationer som byggts upp under 2 000 år skulle riskera att gå under.

infografik som visar att klimatförändringarna pågår nu
Infografiken visar bevis på att klimatförändringarna pågår nu.

7 Konsekvenser av global uppvärmning idag

 1. Högre koncentration av koldioxid

Koncentrationen av koldioxid i atmosfären (410 ppm) har inte varit så hög på minst 2 miljoner år.

 1. Glaciärerna smälter rekordsnabbt

Glaciärernas tillbakadragande de senaste 70 åren går snabbare än på åtminstone 2 000 år.

 1. Varmaste årtiondet på flera tusen år

Temperaturerna är nu jämförbara med de nivåer som senast upplevdes för cirka 125 000 år sedan.

 1. Havsnivån stiger snabbare

Havsnivån stiger snabbare nu än under något annat århundrade de senaste 3 000 åren.

 1. Arktis isar smälter

Arktis isar på sommaren är mindre än någon annan tidsperiod under de senaste 1 000 åren.

 1. Haven värms upp fort

Haven värms upp snabbare än någon gång tidigare sedan den senaste istiden.

 1. Rekordhög havsförsurning

Försurningen i haven är högre än på 26 000 år.


Bidra i kampen för vår planet – bli månadsgivare!

Greenpeace arbetar med allt från forskning och aktioner till politisk påverkan och har gång på gång visat att världen går att förändra. Just nu arbetar vi hårt med ett par nyckelfrågor för att rädda vår planet som:

 • Påverka politiker, ledare och beslutsfattare
 • Skydda 30 % av våra skogar och hav till 2030
 • Rättvis ansvarsfördelning mellan länder mot nollutsläpp av koldioxid
 • Stoppa alla nya investeringar i fossila bränslen
 • Tvinga den finansiella sektorn att investera i hållbara företag/marknader
 • Förändra koldioxidmarknaden  (“Förorenaren betalar”)

Men för att lyckas med dessa förändringar, så behöver vi som en oberoende organisation din hjälp. Vill du göra en insats för vår planet och framtida generationer? Bli månadsgivare idag!

Övervsvämningar i Slovenien. Augusti 2023.
Klimatkrisen – kräv att politikerna agerar!

Kräv att världens ledare agerar mot klimatkrisen. Forskningen är tydlig – vi måste sluta investera i det som förstör vår planet. Gör din röst hörd och kräv en politik för framtiden!

Engagera dig