I år infaller den så kallade Earth Overshoot Day för världen den 27 juli. Det är dagen då vi har använt alla jordens resurser under hela året, och från vilken all ytterligare konsumtion är överkonsumtion. Men Sveriges Overshoot Day infaller redan 3 april i år. Sveriges överkonsumtion är med andra ord värre än många andra länders. Det är upp till oss att vända utvecklingen.

"Planet Earth First" Hot Air Balloon Drifts over Hamburg. © Greenpeace
© Greenpeace

Om alla länder levde som vi gör i Sverige skulle planetens resurser för hela året vara förbrukade efter bara tre månader – och det skulle behövas 4,2 jordklot. Efter mars går vi svenskar in i ett läge av överkonsumtion som kommer att pågå i nio månader.

2020 inföll Sveriges Overshoot Day 2 april, 2021 var datumet 6 april och 2022 var datumet 3 april, samma som i år.

Tillsammans kan vi påverka

Vi vet att det är lätt att känna sig maktlös, men du kan påverka utvecklingen. På en individuell nivå kan du syna köphetsen, läsa mer om den verkliga kostnaden för vår konsumtion och sprida ordet om Overshoot Day och varför vi måste #movethedate. På en strukturell nivå kan du påverka genom gå samman med oss i kampen för en friskare planet och en grön framtid. Tillsammans kan vi tvinga makthavarna att agera.

Vad gör Greenpeace?

Vi undersöker och avslöjar miljöbrott och sätter press på politiker och företag. Vi arbetar för att skapa förändring genom lobbying, konsumentmakt och genom att mobilisera befolkningen. Genom aktioner, debatter, kampanjer, informationsutbyte och möten pressar vi politiker och industrier mot att till 2030:

✅  Avveckla olja, kol och fossilgas så snart som möjligt och övergå till 100% förnybar energi. Vi synar också biobränslebluffen.
✅  Alla branscher som transport, energiproduktion, jordbruk och industri gör betydande minskningar av växthusgaser.
✅  Ställa om jordbruket så att produktionen av livsmedel bidrar till att binda mer kol i markerna och stärka ekosystemen.
✅  Införa klimatskatter och regelverk som gör att den som förorenar också blir den får betala.
✅   Stoppa den massiva avverkningen av världens skogar. I Sverige innebär det ett stopp för kalhyggen, att mer skog skyddas och en övergång till ett naturnära skogsbruk.

Vi möter motstånd från kraftfulla jättar med enorma budgetar och resurser. Som en oberoende miljöorganisation som inte tar emot stöd från myndigheter, näringsliv eller politiska partier behöver vi fler engagerade människor ombord. Tillsammans kämpar vi mot de krafter som förstör klimat och miljö för kortsiktig vinst. Följ med oss ​​från och med idag – Bli månadsgivare!