Konsumtion

Dagens allt för höga konsumtion leder till miljöförstöring och global orättvisa. Vi måste ställa om: bort från slit-och-släng-mentaliteten och istället säkerställa en cirkulär ekonomi som fungerar inom gränserna för vad vår planet klarar, där återanvändning och återvinning står i centrum.

Aktivister från Greenpeace håller upp flaggor med orden: Reduce Reuse Recycle - för att protestera mot världens ohållbara överkonsumtion
Greenpeace dokumenterar och undersöker en plats där enorma mängder avfall i form av textilier och plastskräp dumpats (soptipp) i Nairobi, Kenya.

Problemet

Det är avgörande att världens produktion och konsumtion blir mer hållbar för att vi ska kunna hantera klimatkrisen och den pågående ödeläggelsen av världens naturliga mångfald. Världens konsumtion av naturresurser är idag långt ifrån hållbar, och över vad vår planet klarar av. Överkonsumtionen har en oerhört destruktiv påverkan på klimat, miljö och natur.

Ovärderlig naturskog skövlas i allt högre takt till förmån för matproduktion och engångsartiklar. Ömtåliga ekosystem till havs och på land exploateras av gruvindustrin i jakt på mineraler, utvinningen av fossila råvaror för bränslen och plastprodukter leder till enorma utsläpp och föroreningar. Klädbranschen är också en av de mest förorenande industrierna i världen och bidrar till utsläpp av miljöfarliga kemikalier och mikroplast som förgiftar land, sjöar och hav, och kräver utöver det enorma vattenresurser. Det globala materiella fotavtrycket har ökat med 70 procent under perioden 2000-2017.

Vad vi gör

Dagens ekonomiska system drivs av lögnen om att oändlig tillväxt är både möjlig, bra och hållbar. Greenpeace vill ändra vanor kring konsumtion och produktion, så vi kan leva inom planetens och ekosystemens gränser. Vi måste förändra hur företag och regeringar arbetar tillsammans och tjänar pengar på planetens och människors bekostnad. De måste hållas ansvariga för sin påverkan på klimatet och för förlusten av biologisk mångfald.

Vi strävar efter inget mindre än en omställning av hur vi ser på världen och oss själva i den. Vi vill se ett skifte från konsumtion till delning, från konkurrens till samarbete. Endast genom att ta gemensamt ansvar för varandra kan vi bygga en grön och fredlig framtid.

Greenpeace har länge arbetat för att få igenom en stark skogslag i EU som kan förhindra import av varor som bidragit till avskogning och kränkningar av mänskliga rättigheter. Vi arbetar även med att sprida medvetenhet om kraften i hållbara val. Från hur du väljer att resa till vad du väljer att köpa och äta – din livsstil behöver inte vara på jordens bekostnad.

Aktivister från Greenpeace protesterar mot den ohållbara överkonsumtionen under Black Friday, och har satt upp en flagga med orden: If you don't need it, don't buy it

Läs mer om detta ämne

Utforska andra ämnen