Publications

Ny Greenpeace-rapport varnar för oåterkallelig skada till följd av gruvdrift på havsbotten

juli 2019

Stockholm 3 juli 2019 Världens hav står inför ett nytt allvarligt hot från gruvdrift på havsbotten som riskerar att orsaka oåterkallelig skada på unika havsmiljöer i djuphavet enligt en ny…