PS10 Solar Tower Plant in Spain. © Markel Redondo / Greenpeace

Klimat

Idag hotas det då klimatförändringarna eskalerar och vi går mot en värld där den globala uppvärmningen överstiger 1,5 grad. Men lösningar…

Utforska
#Klimatförändringar

Klimatfrågan är en av vår tids ödesfrågor. De utsläpp som vi släpper ut idag stannar i atmosfären under väldigt lång tid. Det innebär att de…

Agera
Lynx Kitten in Canadian Boreal Forest

Land

Idag finns det utmaningar med vår mat-och energiförsörjning som vi måste lösa för att kunna ge framtida generationer en frisk planet och mat…

Utforska
#Skog

Klimatförändringarna och deras väntade effekter utgör ett hot mot den biologiska mångfalden, som i sin tur har en avgörande betydelse för vår förmåga att motverka…

Agera

Människor

Många stora samhällsförändringar, som kvinnlig rösträtt och avskaffandet av slaveri, kommer från att människor har sagt ifrån och agerat tillsammans. Samma sak gäller…

Utforska
COP21: Climate March in Stockholm. © Denis  Sinyakov
#PeoplePower

Vi tror på enskilda människors kraft att få igenom den förändring som krävs för en hållbar planet. Greenpeace vision är att vi behöver strukturella förändringar…

Agera

Hav

Tack vare det myller av liv under ytan som varje dag lagrar koldioxid och skapar syre kan vi säga att havet, tillsammans med…

Utforska
#Havsreservat

Forskare är överens: Det bästa sättet att hålla våra hav friska är att skydda dem från mänsklig påverkan. Minst 30 procent av våra hav behöver…

Agera