ส่งกำลังใจให้พี่น้องชุมชนกะเบอะดิน คัดค้านโครงการเหมืองถ่านหินอมก๋อย

“กะเบอะดิน” หมู่บ้านแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ใน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ มีความเชื่อ วัฒนธรรม และวิถีชีวิตที่งดงามในรูปแบบของตัวเอง ถูกส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นอย่างเข้มข้น แต่ทุกชีวิต และทุกสิ่งกำลังจะเปลี่ยนไป เพราะการมาของ “โครงการเหมืองถ่านหินอมก๋อย”

ในวันที่ 4 เมษายน 2565 พี่น้องชาวกะเบอะดินเข้ายื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้มีการพิจารณาเพิกถอนการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (EIA) ของโครงการเหมืองถ่านหินอมก๋อยที่จะส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิต อัตลักษณ์ และอาจละเมิดสิทธิมนุษยชน