#ร่วมกับเรา

กว่า 50 ปีที่ผ่านมา กรีนพีซและผู้คนทั้งหลายที่มีพันธกิจเดียวกันร่วมลงมือทำเพื่อร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลง ทั้งผู้สนับสนุน แนวร่วม เครือข่ายชุมชน อาสาสมัครและนักกิจกรรม ที่สรรสร้างกรีนพีซและทำงานรณรงค์ปกป้องสิ่งแวดล้อม มาร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลง ทำให้โลกนี้น่าอยู่ร่วมกัน

Hazibition : นิทรรศการใต้ฝุ่น เปิดต้นตอปัญหาฝุ่นควัน