เราสามารถปฏิเสธพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง (พลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง หมายรวมถึง ถุง ขวด หลอด และอื่นๆ ที่โยนทิ้งหลังจากใช้แล้วแค่ครั้งเดียว) ซึ่งมีอายุการใช้งานสั้น แต่ใช้เวลาย่อยสลายแสนนาน แถมเรายังมีตัวเลือกอื่นๆ อีกมากมายที่สามารถใช้แทนพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวทิ้งได้ ตัวอย่างเช่น การดื่มกาแฟด้วยแก้วพลาสติกแค่ 1 แก้วต่อวัน ทำให้เกิดขยะขึ้นมามากมายมหาศาลอย่างไม่น่าเชื่อ!

ขยะเหล่านี้ใช้ระยะเวลาย่อยสลายหลายร้อยปี บางส่วนถูกกำจัดโดยการเผา ฝังกลบ บางส่วนสิ้นสุดที่ทะเลและมหาสมุทร ส่งผลต่อระบบนิเวศทางทะเล ทางที่ดี เราหยุดใช้ตั้งแต่ต้นทางกันดีกว่า

 

ไทยคือ 1 ใน 10 ของประเทศที่ปล่อยขยะพลาสติกลงสู่ทะเลมากที่สุด

จากรายงานระบุว่า ประเทศจีน อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ไทย และเวียดนาม ทิ้งขยะลงทะเลรวมกันคิดเป็นกว่าร้อยละ 60 ของขยะพลาสติกทั้งหมดที่ถูกปล่อยลงทะเลทั่วโลก ส่วนประเทศที่ทิ้งขยะพลาสติกลงทะเลมากที่สุดคือ สาธารณรัฐประชาชนจีน ซี่งมีการใช้พลาสติกสูงที่สุดของโลกด้วย

ประเทศไทยที่มีประชากรเพียง 65 ล้านคน แต่กลับติดอันดับที่ 6 ของประเทศปล่อยขยะพลาสติกลงสู่มหาสมุทร แซงหน้าประเทศที่มีประชากรหนาแน่นกว่าพันล้านคนอย่างอินเดียเสียอีก โดยอินเดียอยู่ในอันดับ 12 ในขณะที่สหรัฐอเมริกาซึ่งมีประชากรตามชายฝั่งทะเลหนาแน่น ปล่อยขยะลงสู่ทะเลเป็นอันดับที่ 20 ของโลก

มาร่วมกันหาคำตอบ และแนวทางการแก้ไขวิกฤตทลพิษพลาสติกนี้ใครกันที่ต้องเข้าร่วมกันรับผิดชอบ ในแพลตฟอร์ม สืบจากขยะใครกันที่ต้องรับผิดชอบ