ตัวอย่างการดื่มกาแฟด้วยแก้วพลาสติกแค่ 1 แก้วต่อวัน ทำให้เกิดขยะขึ้นมามากมายมหาศาลอย่างไม่น่าเชื่อ!

ขยะเหล่านี้ใช้ระยะเวลาย่อยสลายหลายร้อยปี บางส่วนถูกกำจัดโดยการเผา ฝังกลบ บางส่วนสิ้นสุดที่ทะเลและมหาสมุทร ส่งผลต่อระบบนิเวศทางทะเล ทางที่ดี เราหยุดใช้ตั้งแต่ต้นทางกันดีกว่า

แล้วคุณล่ะ… อยากให้ช่วงหนึ่งของชีวิตสร้างขยะมากน้อยแค่ไหน?

มาร่วมกันเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม หันมาใช้ชีวิตอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพราะคุณคือตัวแปรสำคัญที่จะกำหนดอนาคตของโลกใบนี้

ช่วงชีวิตหนึ่งของคุณ สร้างขยะได้มากแค่ไหน?

คลิกที่นี่หรือที่ภาพ เพื่อดูภาพขนาดใหญ่

ขอขอบคุณทีมงาน Infographic MOVE ภายใต้เครือ CreativeMOVE ที่ร่วมสร้างสรรค์ผลงานดีๆ เพื่อเผยแพร่และรณรงค์ลดการใช้พลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวทิ้งด้วยกันกับกรีนพีซ