เซาเปาโล, 21 สิงหาคม 2562 – ในช่วงหลายวันที่ผ่านมา มีไฟป่าเกิดขึ้น ซึ่งเข้าไปทำลายพื้นที่ต่าง ๆ ในป่าแอมะซอนของประเทศบราซิล จากสถิติ ในปี 2562 นี้มีไฟป่าเกิดขึ้นแอมะซอนมากที่สุดเป็นประวัติการณ์ และยังเป็นหนึ่งในเหตุอัคคีภัยในแอมะซอนซอนครั้งใหญ่ที่สุด ในช่วงหลายปีมานี้โดยระหว่างเดือนมกราคม ถึงวันที่ 20 สิงหาคม มีจำนวนการเกิดเพลิงไหม้เพิ่มขึ้นร้อยละ 145 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561

เหตุการณ์ไฟป่าที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในแอมะซอนส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบจากการตัดไม้ทำลายป่า เนื่องจากการจุดไฟเป็นหนึ่งในเครื่องมือหลักที่ใช้ในการตัดไม้ทำลายป่า ซึ่งเกษตรกรจำนวนมากเองก็ใช้วิธีนี้เช่นกัน ตามข้อมูลจากสถาบันสถาบันวิจัยอวกาศแห่งชาติ (INPE) [1] ระบุไว้ว่า 8 ใน 10 เขตเทศบาลที่ได้รับผลกระทบจากไฟป่านั้น เป็นเขตเดียวกับที่มีการบันทึกแจ้งเตือนว่าเกิดการตัดไม้ทำลายป่าสูงที่สุดอีกด้วย 

ดานิกลี อากียา จากกรีนพีซบราซิลกล่าวว่า “ใครก็ตามที่ทำลายป่าแอมะซอนและยังปล่อยให้การตัดไม้ทำลายป่าดำเนินต่อไป เขาได้รับการสนับสนุนให้ทำแบบนั้นจากการกระทำและนโยบายของรัฐบาลซึ่งนำโดยโบลโซนารู เพราะนับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่ง รัฐบาลปัจจุบันได้มีการรื้อนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศบราซิลออกอย่างเป็นกิจจะลักษณะ”

เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา น้ำจากแม่น้ำริโอส โวอาดอเรส ซึ่งคอยส่งผ่านความชุ่มชื้นจากป่าแอมะซอนออกไปสู่ทางใต้และภาคตะวันตกตอนกลางของทวีปถูกปกคลุมไปด้วยควันไฟ ซึ่งเห็นได้จากรัฐเซาเปาโลและปารานา

ไฟป่าและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเกิดขึ้นเป็นวงจรอุบาทว์ เมื่อจำนวนอัคคีภัยเพิ่มขึ้น การปล่อยก๊าซเรือนกระจกก็เพิ่มขึ้นตามไปด้วย ทำให้อุณหภูมิโดยรวมของโลกเพิ่มขึ้นและเกิดสภาพอากาศที่รุนแรงขึ้น เช่น ภัยแล้งครั้งใหญ่หลาย ๆ ครั้ง

นอกเหนือจากการปล่อยมลพิษที่เพิ่มขึ้นแล้ว การตัดไม้ทำลายป่ายังส่งผลโดยตรงต่อการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของปริมาณน้ำฝนในภูมิภาคที่ได้รับผลกระทบอีกด้วย ส่งผลให้ฤดูแล้งมีระยะเวลายาวนานขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อเนื่องไปยังป่า ความหลากหลายทางชีวภาพ การเกษตร และสุขภาพของมนุษย์

การโจมตีล่าสุดของรัฐบาลบราซิลต่อกองทุนแอมะซอน ทำให้ประเทศนอร์เวย์และเยอรมนียกเลิกการบริจาคเงินช่วยเหลือจำนวน 288 ล้านเรอัลบราซิล สิ่งนี้จะมีผลกระทบร้ายแรงต่อการต่อสู้กับการตัดไม้ทำลายป่าและไฟป่าในป่าแอมะซอน ในตอนท้ายของปี 2561 ร้อยละ 47 ของจำนวนเงินสนับสนุนที่ได้มาจากกองทุนนั้น และถูกจัดสรรให้กับโครงการต่าง ๆ เพื่อการติดตามตรวจสอบและการป้องกันการเกิดไฟป่า รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 891 ล้านเรอัลบราซิล ประมาณร้อยละ 90 จากเงินทั้งหมดนี้ ถูกจัดสรรไปให้กับโครงการที่ดำเนินการโดยหน่วยงานของรัฐบาลบราซิล (รัฐบาลกลาง มลรัฐและเทศบาล) ซึ่งเผยให้เห็นถึงความสำคัญเชิงกลยุทธ์ของกองทุนเพื่อการอนุรักษ์ป่าแอมะซอน

อ้างอิง

[1] http://www.inpe.br/queimadas/bdqueimadas/# และ http://terrabrasilis.dpi.inpe.br/app/dashboard/alerts/legal/amazon/daily/