หัวใจแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผืนป่าในอินโดนีเซีย

6% คือตัวเลขของป่าฝนเขตร้อนที่เหลืออยู่บนโลก ผืนป่าฝนเขตร้อนในอินโดนีเซียเป็น 1 ในร้อยละ 6 นี้ ป่าฝนเขตร้อนเป็นแหล่งผลิตก๊าซออกซิเจนที่สำคัญที่สุดให้กับมนุษย์ และยังเป็นแหล่งดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์กว่าสามหมื่นห้าพันล้านตัน

อ่านเพิ่มเติม

เราเกี่ยวข้องอย่างไรกับการทำลายป่าฝนเขตร้อน

สินค้าอุปโภคบริโภคหลายๆชนิดมีน้ำมันปาล์มเป็นส่วนผสมอยู่ ซึ่งแบรนด์สินค้าต่างๆ ซื้อน้ำมันปาล์มมาจากบริษัทวิลมาร์ และกลุ่มผู้ค้าอื่นๆ ซึ่งเป็นผู้ผลิตน้ำมันปาล์มที่มีส่วนทำลายพื้นที่ป่าพรุซึ่งเป็นหัวใจของระบบนิเวศป่าฝนเขตร้อนในอินโดนีเซีย

อ่านเพิ่มเติม

เกิดอะไรขึ้นในผืนป่าอินโดนีเซีย

หลังการเข้ามาของอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมัน ในระยะเวลาเพียง 40 ปี เราสูญเสียพื้นที่ป่าฝนเขตร้อนอินโดนีเซียในบอร์เนียวไป เทียบเท่ากับพื้นที่ของประเทศซีเรียทั้งประเทศ การสูญเสียผืนป่าส่วนใหญ่เกิดจากการทำลายป่าเพื่อทำสวนปาล์ม และอุตสาหกรรมกระดาษที่ทำลายป่าพรุ

อ่านเพิ่มเติม

คุณทำอะไรได้บ้าง

เราเชื่อว่าถ้าเราร่วมมือกัน เราจะสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ให้แก่สิ่งแวดล้อมได้

#ป่าไม้ #ร่วมกับเรา ร่วมปกป้องป่าฝนเขตร้อน

ป่าฝนเขตร้อนที่เป็นบ้านของอุรังอุตังกำลังถูกทำลายจากการขยายพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมัน หากเราไม่ทำอะไรเลย ถิ่นที่อยู่อาศัยของเหล่าสัตว์ป่าจะถูกทำลาย

มีส่วนร่วม