Cookies hjælper os med at informere dig bedre om vores arbejde (og aktioner). Privacy Policy

Vi beklager fejldisponering i Greenpeace International

Nyhed - 15. juni, 2014
En af medarbejderne i Greenpeace Internationals regnskabsafdeling har truffet en forkert økonomisk beslutning og har forvaltet vores penge uhensigtsmæssigt. Det fremgår af Greenpeace Internationals årsrapport, der snart fremlægges. En medarbejder har uden succes og i strid med de interne retningslinier satset på kurssikring.

”Det er meget beklageligt, at en menneskelig fejl og et svigt i de interne procedurer har medført tab af de penge, som privatpersoner fra hele verden har betroet Greenpeace. Jeg vil meget gerne bruge denne lejlighed til at undskylde overfor også vores danske bidragsydere,” siger Lone Buchardt, fundraisingchef i Greenpeace i Danmark.

”Vi tager sagen med de forfejlede økonomiske dispositioner meget alvorligt. Den person, der har foretaget den her dårlige beslutning, er blevet opsagt, og en ekstern revisionsvirksomhed er i gang med at lave en omfattende, uvildig undersøgelse af, hvad der gik galt og komme med råd til at sikre, at det ikke kan ske igen. Vi har samtidig lavet grundig økonomisk plan for de kommende år, der betyder, at der ikke vil blive taget én krone fra vores kampagnearbejde. Så det her vil ikke få konsekvenser for vores indsats for at beskytte miljøet.”

Det er samtidig vigtigt at slå fast, at det her handler om, at en enkelt medarbejder har truffet nogle forkerte beslutninger. Det handler hverken om egen vinding eller korruption. Der er simpelthen tale om en menneskelig fejl.

Alt vores arbejde er finansieret af bidrag fra privatpersoner. Det giver os en særlig forpligtelse til at forvalte vores penge ansvarligt, og det er vi meget bevidste om. Derfor er vi helt gennemsigtige i forhold til, hvordan pengene bliver brugt i Greenpeace gennem og det er derfor denne historie kan komme frem.

Har du spørgsmål er du meget velkommen til at kontakte os:

Lone Buchardt, fundraisingchef i Greenpeace i Danmark. Mobil: +45 26 11 98 94

Birgitte Lesanner, kommunikationschef i Greenpeace Norden. Mobil: +45 23 95 12 14

Donor care service: +45 33 93 53 44 (hverdage kl. 9 - 16 )

Emner