Cookies hjælper os med at informere dig bedre om vores arbejde (og aktioner). Privacy Policy

Løsning

Side - 1. august, 2014
Greenpeace mener, at Øresund skal beskyttes ved at området oprettes som et havreservat. Blandt andet skal havbunden og de unikke bundsamfund der stadig er i Øresund beskyttes, og forskning skal igangsættes for at undersøge hvorfor disse særlig samfund er i tilbagegang. Beskyttelsen skal tage udgangspunkt i de største trusler. Derfor skal udvindingen af sand og grus stoppes, da denne ødelægger værdifuld natur og vigtige fiskebanker. Det naturskånsomme fiskeri kan fortsætte i Øresund, så længe det foregår på bestande, der ikke er truede og fiskeriet foregår bæredygtigt.

Problemerne i Øresund løses ikke udelukkende ved at der oprettes et havreservat og udvindingen af sand og grus stoppes. Havet hænger sammen, og hvad der sker i Kattegat og i Østersøen har også effekt på Øresunds fiske- og dyreliv. Derfor bør Danmark ikke bare sætte ind i Øresund men også løse de generelle problemer der er i vores farvande, som overfiskeri, fiskeri med bundslæbende redskaber, forurening med næringsstoffer fra landbruget samt giftstoffer.