St. George’s, Bermuda

En grupp forskare från Greenpeace har upptäckt extrema koncentrationer av mikroplaster under en forskningsexpedition till Sargassohavet, ett hav känt som födelseplats för världens ålbestånd och en viktig födoplats för havssköldpaddor.

I Sargassohavet finns en av fem globala havsvirvlar som ackumulerar plastföroreningar på grund av cirkulerande strömmar. Analysen från forskarna ombord på Greenpeace fartyg Esperanza, som just nu befinner sig på en skeppsexpedition genom Atlanten, indikerar att dessa mikroplaster främst härstammar från engångsplastflaskor och plastförpackningar.

– Det vackra djupblå vattnet i Sargasso ser oerhört rent ut, men vår insamling av prover på havsytan ger oss oerhört tråkiga nyheter. Hittills kan vi säga att mängden mikroplast vi har hittat är lika stor, och i vissa fall större än de prover som vi tog förra året i det så kallade Great Pacific Garbage Patch i Stilla havet. Sargassohavet är en fristad för marint djurliv, som ål och havssköldpaddor, men den fristaden hotas nu akut av ökande plastföroreningar,  säger Celia Ojeda, en Greenpeace marinbiologer ombord på skeppet.

Mikroplastforskningen är en del av ett bredare vetenskapsprogram som genomförs i samarbete med flera forskningsinstitut och i samråd med Bermudas regeringen. Uppgiften är att dokumentera Sargassohavets betydelse för utsatta arter och bedöma hur detta ekosystem påverkas av plastföroreningar.  Forskare från University of Florida har bland annat samlat in data som kan hjälpa till att avgöra om Sargassohavets unika flytande Sargassotång ger en betydande fördel för havssköldpaddsungars utveckling.

Plastföroreningar bland Sargassotång.

Expeditionen är en del av Greenpeace expedition genom Atlanten, från Arktis till Antarktis, som syftar till att uppmärksamma de många hot våra hav hav just nu utsätts för. Greenpeace kräver tillsammans med forskare ett globalt avtal under FN som kan skapa ett nätverk av havsreservat som täcker minst en tredjedel av de globala haven fram till 2030.

– Utan ett nytt havsavtal finns det helt enkelt inget sätt att skydda unika havsområden på internationellt vatten, som Sargassohavet. Detta avtal under FN skulle göra det möjligt för oss att skapa helt skyddade havsreservat och ge dem tid att återhämta sig från hot som överfiske och effekterna av fartygstrafik så att de bättre kan hantera plastkrisen. Här har Sverige och Margot Wallström ett ansvar att aktivt arbeta för ett sådant avtal, säger Frida Bengtsson, havsmiljöansvarig på Greenpeace.

Den tredje förhandlingsrundan (av fyra) för ett nytt globalt havsavtal äger rum vid FN från 19 till 30 augusti.

Foto och videomaterial för media finns tillgängliga här:

För mer information se Protect the Global Oceans: Why We Need a Global Ocean Treaty.

Kontaktperson:

Kommunikationschef
Daniel Bengtsson
[email protected]
070 300 95 10

 

Skydda haven

Vi behöver skydda minst 30% av världshaven till år 2030, genom ett globalt havsavtal som förhandlas fram under FN-mötet BBNJ kan vi åstadkomma detta. 

Engagera dig