ลงชื่อเพื่อบอกบริษัทยักษ์ใหญ่ให้เลิกใช้น้ำมันปาล์มที่ได้มาจากการทำลายป่าฝนเขตร้อน ป่าฝนเขตร้อนที่เป็นบ้านของอุรังอุตังกำลังถูกทำลายจากการขยายพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมัน หากเราไม่ทำอะไรเลย ถิ่นที่อยู่อาศัยของเหล่าสัตว์ป่าจะถูกทำลาย กลุ่มชาติพันธุ์ที่พึ่งพาป่าไม้ในการดำรงชีวิตจะต้องทนทุกข์ และอุรังอุตังอาจจะหายไปตลอดกาล

Hazibition : นิทรรศการใต้ฝุ่น เปิดต้นตอปัญหาฝุ่นควัน