ทั้งนี้ เราจะบันทึกบทสนทนาทางโทรศัพท์ระหว่างผู้บริจาคและเจ้าหน้าที่เพื่อให้เรามั่นใจได้ว่าคุณภาพการติดต่อและการให้บริการแก่ผู้บริจาคมีมาตรฐานสูงที่สุด รวมทั้งคุณสามารถมั่นใจได้ว่าข้อมูลทั้งหมดของคุณจะถูกเก็บเป็นความลับ

หากคุณได้รับโทรศัพท์ติดต่อจากเจ้าหน้าที่ระดมทุนของกรีนพีซ คุณสามารถสอบถามชื่อเจ้าหน้าที่ระดมทุนเพื่อตรวจสอบว่าเป็นการระดมทุนให้กรีนพีซจริงได้จากรายชื่อด้านล่าง หรือคุณสามารถโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02 3571 921 ต่อ 120 และ 140

เบอร์โทรศัพท์สำหรับระดมทุนของกรีนพีซ

รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดมทุนทางโทรศัพท์ของกรีนพีซ

1. ลุค เฮฟเฟอร์แนน
2. แอลลอน นอร์แมน
3. พัสกร ภักดีมงคล
4. พจนารถ คมขำ
5. พรพนา โยธารักษ์
6. วีรภรณ์ ขำเจริญ
7. นรีกานต์ สินสาม
8. ปทุมพร โรจนเสรีกุลวงศ์
9. อธิตพล ราญรอน 
10. มณสิชา ธรรมจักร
11. สุทธิดา เกียรติยุทธชาติ
12. โชติกา ศรีบุญ
13. ภัทรธิดา แสงกุดเรือ
14. ธนกฤต เหล่าสมบัติ
15. โชดิวัต สมศิริ
16. ณปภัช คล้ายเข็ม
17. ณัชชา กาญจนบำรุง
18. ญาณวรรณ สายทับทิม
19. กิตติยา ไขศรี
20. ทวีวัฒน์ เขียวนิล
21. เจมจิรา น่วมสุวรรณ
22. ปพิชญา ภูมินิรันดร
23. มณฑิรา น้อยหมื่นไวย์
24. จิตตินันท์ ทันสาร
25. ธวีวรรณ ชมภูทอง
26. พชระพรรณ แดงบุดดา
27.สุชาวดี อบเชย 

 

 

*หมายเหตุ : การบริจาคให้กรีนพีซยังไม่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ โดยเราจะจัดส่งหนังสือรับรองการบริจาคเงินตามจำนวนที่ทำรายการได้ในแต่ละปีและจัดส่งให้ภายในไตรมาสแรกของปีถัดไป

สนับสนุนงานรณรงค์กรีนพีซ

#ร่วมบริจาค คืนอากาศดีให้คนไทย

เราทุกคนมีสิทธิเข้าถึงอากาศสะอาดและต้องการให้รัฐบาลกำหนดนโยบายที่เข้มแข็งมีประสิทธิภาพเพื่อปกป้องชีวิตผู้คนจากมลพิษทางอากาศ ร่วมผลักดันกรมควบคุมมลพิษเพื่อยกร่างมาตรฐาน PM2.5 ในบรรยากาศสำหรับประเทศไทยขึ้นใหม่ เพื่อปกป้องสุขภาพของคนไทย

มีส่วนร่วม
#ร่วมบริจาค ยุติมลพิษพลาสติก

การรีไซเคิลไม่ไช่ทางออกของปัญหา พลาสติกกว่าร้อยละ 90 ที่ถูกผลิตขึ้น ไม่ได้ถูกนำไปรีไซเคิล แต่ถูกนำไปที่หลุมฝังกลบหลุดออกสู่สิ่งแวดล้อม หรือถูกนำไปเผาและและปล่อยมลพิษกลับเข้าสู่สิ่งแวดล้อม เราไม่อาจกู้วิกฤตมลพิษพลาสติกด้วยเพียงแค่การรีไซเคิล ถึงเวลาแล้วที่บริษัททั้งหลายต้องบอกลาพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวไปพร้อมกัน

มีส่วนร่วม
#ร่วมบริจาค ปฏิวัติระบบอาหาร

สิ่งที่เรากินเข้าไปนั้นจะบำรุงหล่อเลี้ยงร่างกายและช่วยให้เรามีชีวิตที่ดี แต่การเลือกกินที่ไม่ดีอาจทำให้เราป่วยหนักได้ ซึ่งชนิดและปริมาณของอาหารที่เรากินและวิธีการเพาะปลูกอาหารแต่ละชนิดนั้นยังเป็นกุญแจสำคัญสำหรับการอยู่รอดของโลกเราด้วย การบริโภคแต่เนื้อสัตว์หรือบริโภคในปริมาณมากเกินความพอดีอาจก่อโรคร้ายให้กับเราโดยไม่รู้ตัว

มีส่วนร่วม