ทั้งนี้ เราจะบันทึกบทสนทนาทางโทรศัพท์ระหว่างผู้บริจาคและเจ้าหน้าที่เพื่อให้เรามั่นใจได้ว่าคุณภาพการติดต่อและการให้บริการแก่ผู้บริจาคมีมาตรฐานสูงที่สุด รวมทั้งคุณสามารถมั่นใจได้ว่าข้อมูลทั้งหมดของคุณจะถูกเก็บเป็นความลับ

หากคุณได้รับโทรศัพท์ติดต่อจากเจ้าหน้าที่ระดมทุนของกรีนพีซ คุณสามารถสอบถามชื่อเจ้าหน้าที่ระดมทุนเพื่อตรวจสอบว่าเป็นการระดมทุนให้กรีนพีซจริงได้จากรายชื่อด้านล่าง หรือคุณสามารถโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02 3571 921 ต่อ 120 และ 140

เบอร์โทรศัพท์สำหรับระดมทุนของกรีนพีซ

รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดมทุนทางโทรศัพท์ของกรีนพีซ

1.กิติยา เทศนนท์
2.วีรภร ขำเจริญ
3.รัตติญา โพธิ์ชาชาญ
4.อภิญญา หัสกุล
5.อธิตพล  ราญรอน

 

*หมายเหตุ : การบริจาคให้กรีนพีซยังไม่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ โดยเราจะจัดส่งหนังสือรับรองการบริจาคเงินตามจำนวนที่ทำรายการได้ในแต่ละปีและจัดส่งให้ภายในไตรมาสแรกของปีถัดไป

สนับสนุนงานรณรงค์กรีนพีซ

#ร่วมบริจาค คืนอากาศดีให้คนไทย

เราทุกคนมีสิทธิเข้าถึงอากาศสะอาดและต้องการให้รัฐบาลกำหนดนโยบายที่เข้มแข็งมีประสิทธิภาพเพื่อปกป้องชีวิตผู้คนจากมลพิษทางอากาศ ร่วมผลักดันกรมควบคุมมลพิษเพื่อยกร่างมาตรฐาน PM2.5 ในบรรยากาศสำหรับประเทศไทยขึ้นใหม่ เพื่อปกป้องสุขภาพของคนไทย

มีส่วนร่วม
#ร่วมบริจาค ยุติมลพิษพลาสติก

การรีไซเคิลไม่ไช่ทางออกของปัญหา พลาสติกกว่าร้อยละ 90 ที่ถูกผลิตขึ้น ไม่ได้ถูกนำไปรีไซเคิล แต่ถูกนำไปที่หลุมฝังกลบหลุดออกสู่สิ่งแวดล้อม หรือถูกนำไปเผาและและปล่อยมลพิษกลับเข้าสู่สิ่งแวดล้อม เราไม่อาจกู้วิกฤตมลพิษพลาสติกด้วยเพียงแค่การรีไซเคิล ถึงเวลาแล้วที่บริษัททั้งหลายต้องบอกลาพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวไปพร้อมกัน

มีส่วนร่วม
#ร่วมบริจาค ปฏิวัติระบบอาหาร

สิ่งที่เรากินเข้าไปนั้นจะบำรุงหล่อเลี้ยงร่างกายและช่วยให้เรามีชีวิตที่ดี แต่การเลือกกินที่ไม่ดีอาจทำให้เราป่วยหนักได้ ซึ่งชนิดและปริมาณของอาหารที่เรากินและวิธีการเพาะปลูกอาหารแต่ละชนิดนั้นยังเป็นกุญแจสำคัญสำหรับการอยู่รอดของโลกเราด้วย การบริโภคแต่เนื้อสัตว์หรือบริโภคในปริมาณมากเกินความพอดีอาจก่อโรคร้ายให้กับเราโดยไม่รู้ตัว

มีส่วนร่วม