ร่วมเป็นอาสาสมัครกับเรา

“อาสาสมัคร” อยู่เคียงข้าง “กรีนพีซ” เสมอมานับตั้งแต่จุดเริ่มต้นขององค์กรในปี พ.ศ. 2514 เมื่อกลุ่มคนรักสิ่งแวดล้อมกลุ่มเล็ก ๆ ที่ห่วงใยผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการทดลองอาวุธนิวเคลียร์ ได้เช่าเรือลำเล็กมุ่งหน้าสู่เกาะอัมชิตกา นอกชายฝั่งของรัฐอลาสก้า เพื่อต่อต้านการทดลองระเบิดนิวเคลียร์ของสหรัฐอเมริกา ความกล้าหาญและความร่วมมือร่วมใจกันของอาสาสมัครกรีนพีซรุ่นแรกได้จุดประกายให้คนอีกหลายคนทั่วโลกก้าวเข้ามาเป็นอาสาสมัครเพื่อช่วยสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมให้แก่คนทั่วโลก

การพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัคร

ไม่ว่าคุณจะเข้าร่วมกับเราในฐานะเยาวชนกรีนพีซหรืออาสาสมัครกรีนพีซ คุณจะได้ทั้งประสบการณ์การทำงานอาสาสมัคร และยังได้เรียนรู้ถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมในเชิงลึกไปพร้อม ๆ กัน

อาสาสมัครกรีนพีซเป็นงานอาสาสมัครระยะยาวและไม่มีกำหนดระยะเวลา ดังนั้นเราจึงให้ความสำคัญแก่เส้นทางในการพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครแต่ละคนให้ไปถึงเป้าหมายสูงสุด ซึ่งก็คือการที่อาสาสมัครมีทักษะด้านการรณรงค์มากขึ้น และก้าวขึ้นเป็นผู้นำการรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อมได้ในอนาคต

อาสาสมัครกรีนพีซทุกคนจะได้รับการฝึกอบรมวิธีการรณรงค์โดยสันติวิธี ซึ่งถือเป็นคุณค่าหลักขององค์กรในการทำงานรณรงค์ต่าง ๆ ทั่วโลก และลงมือปฏิบัติจริงควบคู่ไปกับการเรียนรู้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในเชิงลึกผ่านงานรณรงค์ของกรีนพีซ

ในฐานะองค์กรรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อม งานรณรงค์ของกรีนพีซแบ่งออกเป็นกิจกรรมการให้ความรู้เพื่อสร้างความตระหนักให้แก่บุคคลทั่วไปกับกิจกรรมรณรงค์โดยสันติวิธี เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการประสบการณ์ ความท้าทายแบบใหม่ ทั้งนี้ อาสาสมัครสามารถเลือกเข้าร่วมงานรณรงค์ได้ตามความสมัครใจ

นอกจากนี้ กรีนพีซยังมีการฝึกอบรมด้านอื่นที่จะช่วยพัฒนาทักษะและความสามารถให้กับอาสาสมัครทุกคน เพื่อสร้างเวทีให้อาสาสมัครได้แสดงศักยภาพและพัฒนาตนเองเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้นำการรณรงค์และสร้างความเปลี่ยนแปลงในสังคมต่อไป

ร่วมเป็นอาสาสมัครกับเราได้ที่นี่