Eat Healthy, Breath Happily

เทศกาลที่เปิดพื้นที่ให้ทุกคนได้ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคในปัจจุบัน ที่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สิ่งแวดล้อมและปัญหาสุขภาพ อีกทั้งยังเป็นพื้นที่พบปะระหว่างผู้บริโภคและผู้ผลิตที่ห่วงใยและใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อม ที่ดีต่อใจและดีต่อโลก

25 – 27 พฤศจิกายน 2565 นี้

ป่าในเมือง แม่เหียะ เชียงใหม่

08.30 – 17:00 น.


ตารางกิจกรรม

EV Shuttle Service “รถโดยสารเพื่อเพื่อนร่วมเดินทาง สู่เทศกาลเพื่อลมหายใจ” ที่ป่าในเมือง แม่เหียะ กิจกรรมปีนี้ เขียว เคลื่อน เมือง ยังคงจัดให้บริการรถไฟฟ้ารับ-ส่ง เพื่อเป็นหนึ่งทางเลือกในการเดินทางเข้าร่วมเทศกาลเพื่อลมหายใจเชียงใหม่ (ครั้งที่ 2)  เริ่มต้นเส้นทางจาก MORe Space (ตรงข้ามหอประชุม มช.) ผ่านไปยังเส้นทางไร่แม่เหียะ ชื่นชมบรรยากาศธรรมชาติตลอดสองข้างทางและมุ่งสู่ป่าในเมือง-แม่เหียะ จังหวัดเชียงใหม่ 
.

Exhibition

นิทรรศการความรู้และศิลปะ ที่สื่อสารสถานการณ์ ความรู้และข้อเท็จจริง เกี่ยวกับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่มาจากพฤติกรรมการบริโภคและระบบอุตสาหกรรมอาหาร

Workshop

กิจกรรมนันทนาการ สอดแทรกเนื้อหาความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม เสริมทักษะและสมาธิด้วยงานฝีมือง่าย ๆ ที่ทุกคนก็ทำได้ เช่น พิมพ์ผ้า ชงชา วาดรูป แต่งหน้า แลกเปลี่ยนเสื้อผ้า


Talking Space

พื้นที่เเลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ของผู้คนที่ทำงานขับเคลื่อนเรื่องสิ่งแวดล้อมในประเด็นต่าง ๆ ที่น่าสนใจ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างผู้นำเสนอและผู้ฟัง นำไปสู่การปฏิบัติได้จริง

ฝุ่นเขา ฝุ่นเรา ฝุ่นใคร?

ศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565

เกษตรพันธสัญญากับชีวิตเกษตรกรไทย มูฟออนยังไงก็เป็นวงกลม

เสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2565

รูปธรรมความมั่นคงทางอาหารและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการบริโภค

อาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2565


Music

ดนตรีในสวน : สร้างเสียงเพลงขับกล่อมให้บรรยากาศภายในเทศกาลให้ผู้เข้าร่วมได้ผ่อนคลายและสนุกสนานไปกับกิจกรรมที่รักษ์โลก

ศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565

12:00-13:00วงครูเบลล่า คีตาธาร
16:00-17:00วง G.J. Smooth

เสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2565

12:00-13:00อะเกน ผองเพื่อน
16:00-17:00 วง RibbindaSky

อาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2565

16:00-17:00วง Day Shift

Market

ตลาดนัดผลิตภัณฑ์ชุมชน : จำหน่ายสินค้าที่กระบวนการผลิตใส่ใจสุขภาพของผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม และสื่อสารประเด็นเรื่องความมั่นคงทางอาหาร เช่น

 • สันกะดี
 • ถิ่นนิยมเชียงดาว
 • สวนบัวชมพูเชียงดาว
 • แม่ทาออแกนิค
 • ร้านชำเปลี่ยนโลก
 • สุเทพ eat am are
 • Warm Heart Foundation
 • ห้วยเสี้ยวออร์แกนิค
 • เหนือตะวัน
 • ฮอร์จามา​ – กินเปลี่ยนโลก
 • เด็กดอยเต่า
 • ร้านกับข้าวเมืองอ้ายบอย

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา ในการเปลี่ยนแปลงสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ดีกว่าเดิม ให้ตัวเราเเละคนที่เรารักได้อยู่ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่สวยงามและปลอดภัย 

#ปฏิวัติระบบอาหาร