รายงาน

กรีนพีซเปิดผลวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียม ระบุช่วง 6 ปีที่ผ่านมา ผืนป่าในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงกลายเป็นไร่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 10.6 ล้านไร่ และโยงกับมลพิษ PM2.5 ข้ามพรมแดน

เมษายน 2021

รายงาน ได้ขยายการวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียมระบบ MODIS เพื่อให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้ การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และนัยยะสำคัญของพื้นที่เผาไหม้และจุดความร้อนที่มีต่อการกระจายตัวและความเข้มข้นของมลพิษ PM2.5 ข้ามพรมแดนในช่วงปี 6 ปีที่ผ่านมา

ผลการวิเคราะห์จุดความร้อน พื้นที่เผาไหม้ ความเข้มข้นของ PM2.5 และพื้นที่ปลูกข้าวโพด ในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ระหว่างปี 2562-2563

กุมภาพันธ์ 2021

ความรุนแรงของมลพิษทางอากาศข้ามพรมแดนที่ภาคเหนือตอนบนของไทยได้รับผลกระทบมากว่า 15 ปีนั้น แม้ปัญหานี้จะได้รับความสนใจจากภาครัฐบ้างในช่วง 3-4 ที่ผ่านมา จากการขับเคลื่อนเพื่อเรียกร้องสิทธิขออากาศดีคืนมา อย่างไรก็ตาม ข้อค้นพบสำคัญจากการวิเคราะห์ความเข้มข้นของ PM2.5 รายเดือนในพื้นที่อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ตลอด 6 ปีที่ผ่านมา ยังแสดงให้เห็นว่าปัญหามลพิษข้ามพรมแดน PM2.5 ไม่ได้ลดความรุนแรงลงเลย

ข้าวโพด การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน และมลพิษทางอากาศข้ามพรมแดน

พฤษภาคม 2020

รายงานวิเคราะห์ชิ้นล่าสุด “ข้าวโพด การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน และมลพิษทางอากาศข้ามพรมแดน” เผยถึงบทบาทของอุตสาหกรรมเนื้อสัตว์และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ที่เชื่อมโยงกับการก่อหมอกควันพิษข้ามพรมแดนโดยการวิเคราะห์ข้อมูลจากดาวเทียมระหว่างปี 2558-2562 พบว่า มีพื้นที่เผาไหม้และจุดความร้อนในพื้นที่ปลูกข้าวโพดในอนุภาคภูมิภาคลุ่มน้ำโขงอยู่โดยเฉลี่ย 1 ใน 3 ของพื้นที่เผาไหม้และจุดความร้อนที่เกิดขึ้นทั้งหมด

เชื้อดื้อยามาถึงเราได้อย่างไร?

เมษายน 2020

อาหารที่เรากินกันอยู่ทุกวันไม่ว่าจะเป็นเนื้อสัตว์ ผัก หรือผลไม้ ล้วนมีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนและการตกค้างของยาปฏิชีวนะ การตกค้างของยาปฏิชีวนะนี้เองอาจก่อให้เกิดการติดเชื้อดื้อยาซึ่งเป็นหนึ่งในภัยคุกคามต่อสุขภาพในปัจจุบัน

มลพิษในน้ำ: อุตสาหกรรมปศุสัตว์ สร้างมลพิษในแหล่งน้ำยุโรปอย่างไร

ธันวาคม 2019

การทำอุตสาหกรรมปศุสัตว์เป็นปัญหาหลักที่ส่งผลกระทบต่อทั้งสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์ ภายในปี พ.ศ. 2568 ครึ่งหนึ่งของประชากรโลกจะอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่เข้าถึงแหล่งน้ำได้ยาก การปศุสัตว์เชิงอุตสาหกรรมใช้น้ำอย่างฟุ่มเฟือย ปล่อยมลพิษลงแหล่งน้ำ และคุกคามทรัพยากรอันมีค่ายิ่งของพวกเรา

พจนานุกรมเชื้อดื้อยา

มิถุนายน 2019

ปัญหาเชื้อดื้อยากําลังเป็นปัญหาใหญ่ของโลก วงการแพทย์ได้ใช้ยาเพนนิซิลินและยาปฏิชีวนะอื่น ๆ  บําบัดเชื้อแบคทีเรียหลายชนิดมาตั้งเกือบ 100 ปีที่แล้ว แต่มาถึงตอนนี้เชื้อเเบคทีเรียหลากหลายชนิดเริ่มดื้อต่อยาปฏิชีวนะมากขึ้น

คู่มือเพิ่มผัก

กันยายน 2018

คู่มือสำหรับมือใหม่หัดรัก(ผัก)

ผ.ผัก กินดี

มิถุนายน 2018

การเปลี่ยนมากินพืชผักให้มากขึ้นไม่ใช่แค่ดีต่อสุขภาพ แต่ยังอร่อยอีกด้วย แผ่นภาพนี้คือผักนานาชนิดที่อุดมด้วยสารอาหารที่เราอยากชวนให้คุณลอง

ลดเพื่อเพิ่ม (Less Is More)

เมษายน 2018

“ลด” เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์นมเชิงอุตสาหกรรม “เพิ่ม” สุขภาวะที่ดีของมนุษย์และโลก

การปลูกผักสำหรับคนเมือง

เมษายน 2016

หลายคนอาจจะคิดว่าการปลูกผักไว้กินเองที่บ้านเป็นเรื่องที่ยุ่งยากและจำเป็นต้องใช้พื้นที่บริเวณกว้างในการปลูก แต่ที่แล้วจริงแล้วพืชผักในเมืองไทยปลูกง่ายโตเร็วและที่สำคัญคนเมืองที่มีพื้นที่ไม่มากนักหรืออาจจะมีพื้นที่แค่น้อยนิดเพียงหน้าระเบียงของคอนโดก็สามารถที่จะปลูกผักกินเองได้แล้ว

ยาฆ่าแมลงและผลกระทบต่อสุขภาพ เมื่อความตระหนักกำลังเพิ่มขึ้น

กุมภาพันธ์ 2016

ยาฆ่าแมลงสังเคราะห์ถูกใช้อย่างแพร่หลายในการเกษตรระดับอุตสาหกรรมทั่วโลกตั้งแต่ศตวรรษที่ 50 เป็นต้นมา นับแต่ช่วงเวลานั้นสารเคมีหลายชนิดแพร่กระจายออกสู่สิ่งแวดล้อมสูงมาก

ภาพลวงตาสีทอง สัญญาหลอกลวงของข้าว “สีทอง”

กุมภาพันธ์ 2016

แม้ว่าข้าวทองจะได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมากว่า 20 ปี แต่ก็ยังไม่มีการนำไปประยุกต์ใช้ในเชิงพาณิชย์ ทั้งนี้เนื่องมาจากความซับซ้อนของพันธุวิศวกรรม ไม่มีใครรู้แน่ชัดว่าพืชผลิตสารเบตาแคโรทีนได้อย่างไร

20 ปีแห่งความล้มเหลวของจีเอ็มโอ

ธันวาคม 2015

20 ปีมาแล้วที่จีเอ็มโอถูกนำมาใช้ในเชิงพาณิชย์พร้อมการกล่าวอ้างสรรพคุณมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของการเกษตร การลดปริมาณการใช้สารเคมี การแก้ปัญหาความอดอยาก หรือเป็นทางออกให้กับการเกษตร แต่ 20 ปีที่ผ่านมาได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นเพียงลมปาก และในรายงานนี้คือการพิสูจน์ข้อกล่าวอ้างทั้งหมด

เกษตรกรรมเชิงนิเวศ: หลัก 7 ประการของระบบอาหารเพื่อมนุษยชาติ

พฤศจิกายน 2015

ระบบเกษตรกรรมของเราทุกวันนี้พึ่งพาการใช้สารเคมีปริมาณมหาศาลพอๆกับการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิล อีกทั้งยังถูกครอบงำโดยบริษัทขนาดยักษ์เพียงไม่กี่รายที่รวมตัวอยู่แค่บางภูมิภาคของโลก

การปรับปรุงพันธ์ที่ชาญฉลาด

ตุลาคม 2014

เทคโนโลยชีวีภาพอีกรูปแบบหนึ่ง ที่สามารถสร้างผลงานที่สำคัญอย่างเงียบๆ มาระยะหนึ่งแล้ว คือ การคัดเลือกพันธุ์โดยใช้เครื่องหมายทางพันธุกรรม หรือ MAS (Marker Assisted Selection) MAS ซึ่งใช้วิธีการปรับปรุงพันธุ์พืชแบบดั้งเดิม ไม่ใช่การดัดแปลงทางพันธุกรรม (จีเอ็มโอ)