ผลกระทบจากอุตสาหกรรมเนื้อสัตว์

ระบบอาหารของมนุษย์เรากำลังเปลี่ยนไปจากเดิม จากการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ในเชิงกสิกรรมกลายเป็นการผลิตในเชิงอุตสาหกรรม ระบบอาหารแบบนี้บังคับให้เราเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินเพื่อทำการเกษตร และยังเป็นระบบที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกถึง 1 ใน 4 ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เป็นต้นเหตุของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทั้งหมด

อ่านเพิ่มเติม

Less Meat More Veggies ลดเนื้อสัตว์ เพิ่มผักในมื้ออาหาร

สิ่งที่เรากินเข้าไปนั้นจะบำรุงหล่อเลี้ยงร่างกายและช่วยให้เรามีชีวิตที่ดี แต่การเลือกกินที่ไม่ดีอาจทำให้เราป่วยหนักได้ ซึ่งชนิดและปริมาณของอาหารที่เรากินและวิธีการเพาะปลูกอาหารแต่ละชนิดนั้นยังเป็นกุญแจสำคัญสำหรับการอยู่รอดของโลกเราด้วย การบริโภคแต่เนื้อสัตว์หรือบริโภคในปริมาณมากเกินความพอดีอาจก่อโรคร้ายให้กับเราโดยไม่รู้ตัว

อ่านเพิ่มเติม

อาหารของเรา อนาคตของเรา

รายงาน

ข้อมูลล่าสุด

Fungi in Rainforest in West Papua. © Jurnasyanto Sukarno / Greenpeace
บทความ

เรากำลังเผชิญกับ “การสูญพันธุ์ครั้งใหญ่”

by Supang Chatuchinda แปลและเรียบเรียง

“เราทราบดีว่าจะเกิดสถานการณ์ที…

Coral Reef in Andaman Sea. © Sirachai Arunrugstichai / Greenpeace
ข่าวประชาสัมพันธ์

การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ : ความเร่งด่วนในการปกป้องผืนป่า มหาสมุทร และการเปลี่ยนแปลงการบริโภคอาหาร

by Greenpeace Thailand

รายงานความหลากหลายทางชีวภาพของ…