มลพิษพลาสติก

พลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง (Single-use Plastic) ผลิตจากเชื้อเพลิงฟอสซิล กลายเป็นมลพิษที่กระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ตั้งแต่ถูกผลิตขึ้นไปจนถึงปลายทางที่กลายเป็นขยะ 

พลาสติกเหล่านี้เป็นภัยคุกคามต่อระบบนิเวศและสุขภาพมนุษย์ ยิ่งไปกว่านั้นยังเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดความไม่เป็นธรรมทางสังคม รวมทั้งเป็นตัวเร่งให้วิกฤตสภาพภูมิอากาศรุนแรงขึ้นอีกด้วย

Landfill in Aranyaprathet Sa Kaeo. © Roengchai  Kongmuang / Greenpeace

พลาสติกสร้างความสะดวกสบาย แต่ส่งผลกระทบต่อโลกมหาศาล

พลาสติกกลายมาเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกของเราในปัจจุบัน แต่ขยะพลาสติกเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อโลกและทำร้ายสิ่งมีชีวิตในทะเลเป็นจำนวนมาก โดยการทำงานร่วมกับผู้บริโภค 

กรีนพีซตั้งคำถามต่อบริษัทผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกถึง “การขยายความรับผิดชอบ(extended producer responsibility)” และแผนงานลดรอยเท้าพลาสติก(plastic footprint) และการยุติการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ล้นเกินที่ออกแบบให้ใช้ครั้งเดียวทิ้งและกลายเป็นมลพิษในสิ่งแวดล้อม


กรีนพีซเรียกร้องรัฐบาลให้ลงมือจัดการมลพิษพลาสติกนี้โดยสนับสนุนระบบการผลิตและการบริโภคแบบของเสียเหลือศูนย์

Plastic Brand Audit ณ หาดไม้ขาว จังหวัดภูเก็ต. © Songwut Jullanan / Greenpeace

งานรณรงค์ยุติมลพิษพลาสติกของกรีนพีซ