ในปี พ.ศ. 2557 ด้วยวิสัยทัศน์ ความสร้างสรรค์ และการทำงานด้วยความมุ่งมั่นของผู้อำนวยการบริหารและทีมงานในภูมิภาค เราได้เดินหน้าก้าวข้ามวิกฤตประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และทั่วโลกกำลังเผชิญ เราได้เห็นถึงคำมั่นในการปรับเปลี่ยนนโยบายและการปฏิบัติในระดับท้องถิ่นและภูมิภาคของทั้งภาคเอกชนและภาครัฐ รายงานฉบับนี้จะชี้ให้เห็นถึงความสำเร็จต่างๆ ในภูมิภาคและภาพรวมของการทำงานของเรา

ความสำเร็จของเราได้มาด้วยแรงจากผู้สนับสนุนต่างๆ ที่เราได้ทำงานร่วมกันทั้งกับชุมชน ชุมชนออนไลน์และผู้คนต่างๆ ที่ได้มีส่วนร่วมกับเราอย่างต่อเนื่อง พลังสนับสนุนดังกล่าวได้เป็นกระบอกเสียงอันสำคัญที่เพิ่มพลังให้กับการรณรงค์เป็นอย่างมาก และทำให้ธรุกิจและนักการเมืองไม่สามารถเพิกเฉยต่อข้อเรียกร้องได้ พลังจากการรณรงค์ได้กลายเป็นแรงผลักดันให้พวกเขาต้องเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ส่งผลทำลายสิ่งแวดล้อมให้กลายเป็นแผนงาน นโยบายและการปฏิบัติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

อ่านหรือดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2557