Jag vill bidra med:


Du kan även ge en gåva direkt till vårt Postgiro: 901240-2 eller Bankgiro: 901-2402.

Jag vill bli månadsgivare och bidra med:

Du kan även skriva ut och skicka in en autogiroanmälan här.

Amazonas behöver ditt stöd

Tillsammans med dig kan vi:

  • Stoppa den illegala avverkningen genom att samla mer bevis om avverkning, transporter och sågverk.
  • Pressa regeringar och myndigheter att stoppa den olagliga handeln.
  • Få nordiska företag att sluta importera illegalt timmer.

Läs mer om skövlingen i Greenpeace rapport »