Jag vill bidra med:


Du kan även ge en gåva direkt till vårt Plusgiro: 901240-2 eller Bankgiro: 901-2402.

Jag vill bli månadsgivare och bidra med:

Du kan även skriva ut och skicka in en autogiroanmälan här.

Rädda livets flod

  • Flodsystemet i Amazonas är världens största och innehåller en femtedel av allt sötvatten.
  • Den brasilianska regeringen planerar att bygga mer än 40 dammar bara i Tapajósområdet. São Luiz do Tapajós är huvuddammen, som på egen hand skulle dränka cirka 400 km2 av levande regnskog.
  • Tillsammans kan vi skapa en koalition mot de företag som är villiga att förstöra Amazonas.