Jag vill bidra med:


Du kan även swisha en gåva till nummer: 901 24 02

Jag vill bli månadsgivare och bidra med:

Du kan även skriva ut och skicka in en autogiroanmälan här.

Skydda det norra skogsbältet

  • Nära hälften av världens sista, orörda skogar ligger i det norra skogsbältet. När de avverkas förlorar vi inte bara unika naturområden och rödlistade djur och växter.
  • Avverkning av skog i det norra skogsbältet utgör även ett hot mot jordens klimat eftersom de här gamla skogarna lagrar enorma mängder koldioxid i dess träd, växter, torv och jord.
  • Med ditt stöd kan vi fortsätta sätta press på företag som driver på avverkningen och arbeta för att skydda våra ekologiskt värdefulla skogar och de djur och växter som lever där även i framtiden.