Jag vill bidra med:


Du kan även ge en gåva direkt till vårt Plusgiro: 901240-2 eller Bankgiro: 901-2402.

Jag vill bli månadsgivare och bidra med:

Du kan även skriva ut och skicka in en autogiroanmälan här.

Var med och skydda världens skogar

  • Så mycket som 13 miljoner hektar av världens skogar huggs ned och går förlorad varje år. Det motsvarar hälften av all Sveriges skog.
  • Med all sin biologiska mångfald är skog av enorm betydelse för allt liv på jorden. Den binder koldioxid, renar vår luft och vårt vatten, skyddar marken mot jorderosion och bryter ned avfall och skadliga substanser.
  • Tillsammans med dig ska vi stoppa den destruktiva skövlingen, förhindra handeln med olagligt avverkat timmer och se till så att ett globalt nätverk av skyddade områden kan upprättas.