Untitled Document

SVART IS

Rysslands oljemardröm

I årtionden har Rysslands oljegiganter förorenat ryska Arktis en gång orörda natur, och ofta i hemlighet låtit olja läcka ut på marken och i Norra Ishavet, förgiftat sötvatten och förstört försörjningsmöjligheterna för lokalsamhällen och ursprungsbefolkningar.

Greenpeace har undersökt och dokumenterat den pågående katastrofen, och kunnat avslöja hur oljan sipprar ut i floder och jordbruksmarker. Oljeutsläppen sprider sig och bildar ett tjockt, tungt täcke som kväver växter och djur, och tvingar människor att överge området. Oljan förorenar mat och vatten, vilket innebär att människorna i närheten måste leva med vetskapen att deras en gång rena floder, skogar och luft nu medför allvarliga hälsorisker.

När BP spillde ut 4,9 miljoner fat olja i Mexikanska golfen för två år sedan uppmärksammades katastrofen världen över. Den ryska oljeindustrin släpper ut 30 miljoner fat på land varje år - det är sju gånger mer än utsläppen under Deepwater Horizon-katastrofen. Detta pågår allt som oftast under en slöja av hemlighetsmakeri och korruption. Var artonde månad spyr ryska oljeindustrin ut mer än 4 miljoner fat i Arktiska oceanen. Det här är ett problem som rör oss alla.

Komidistriktets oljeutsläpp

Efter att ha analyserat satellitbilder för att identifiera platser som drabbats av oljeutsläpp, reste Greenpeace medarbetare till Komi och andra arktiska och subarktiska regioner för att utreda och dokumentera utsläppen, samt blottlägga skadornas omfattning. Dessa bilder togs under tre dagar på endast ett av de många oljeutsläppsdrabbade områdena i Ryssland.

oil spill 01
oil spill 02
oil spill 03
oil spill 0
oil spill 0
oil spill 0
oil spill 0
oil spill 0
oil spill 0
oil spill 10
oil spill 11
oil spill 12
oil spill 13
oil spill 14
 

Olja, korruption och föroreningar

Intensiva prospekteringsarbeten som utförs av olje- och gasindustrin åtföljs i allmänhet av stora PR-kampanjer. Dessa är inriktade på att få lokalbefolkningen att tro att oljeborrning och -produktion är helt ofarligt och att det generellt kommer att bidra till en positiv utveckling av regionen och dess infrastruktur.

 

Hur mycket olja läcker ut i Ryssland varje år?

Extrema väderförhållanden tillsammans med bristfälligt underhåll har resulterat i ett långsam men konstant läckage av olja från bristningar i rörledningarna. Dessutom pågår fortfarande den ”bannlysta” förbränningen av gaser som uppstår som en biprodukt av oljeutvinningen. 60 % av gaserna utgörs av den kraftfulla växthusgasen metan. Ryssland bränner årligen runt 40 miljarder kubikmeter av denna gas.

Ryska oljeutsläpp

Samhällets sammanbrott

Ursprungsbefolkningen i norra och östra Ryssland och Sibirien, totalt cirka 250 000 personer, är några av de mest utsatta grupperna i det ryska samhället. Deras ekonomi och traditionella livsstil är direkt beroende av fiske, jakt, samling och renhållning. En utveckling av utvinningsindustri, privatägt fiske och skogsindustri inverkar därför negativt på gruppernas traditionella territorier, och på deras rätt att på ett traditionellt sätt försörja sig på vad naturen omkring har att erbjuda.

F

rån att han var 12 år till han gick i pension vid 72 års ålder födde Kanev Vyacheslav Vasilyevich upp renar från byn Ust'-Usa i Komi.

Renar behöver vidsträckta, fria marker. Idag är markerna kring Komi förstörda med mer än 3 000 borrhål, tusentals kilometerlånga rörledningar, åtskilliga vägar, stigar och oljeindustrianläggningar. Kanev säger att han var tvungen att valla sina djur längre och längre söderut för att kunna ge dem orörda betesmarker. Renarna vägrade att äta mossa och lavar från förorenade områden. Oljeindustrins utbredning omöjliggör renhållning och det är inte längre ett gångbart sätt att försörja sig på.
Valery Bratenkov

V

alery Bratenkov arbetar som förman på oljefälten utanför Usinsk. Utanför arbetstid är han med i en lokal miljögrupp. Bratenkov brukade påpeka för sina chefer att oljeutsläpp ofta sker mitt framför deras ögon, och bad dem att reparera rörledningarna. "De tog illa upp och sade att kostnaderna var för höga." (Källa: AP på plats tillsammans med Greenpeace)

I områden där oljeindustrin utvecklar sin verksamhet bildas giftiga sjöar av utsläppt olja. Den kväver vegetationen, penetrerar marken och tränger in i grundvattnet. I den lilla byn Ust'-Usa lever invånarna med konsekvenserna varje dag.
drinking water
Village Kolva at river Kolva and inhabitants. Young unemploied men at the river.

U

ngdomar i byn Kolva har inga stora förhoppningar inför sin framtid. Arbetslösheten är stor - få får jobb hos oljebolagen och andra arbetsmöjligheter är begränsade. Alkoholism är också ett problem.

Självmordsfrekvensen i Ryssland anses redan vara en nationell kris. I delrepubliken Komi är den nästan dubbelt så hög som riksgenomsnittet, och bland ursprungsbefolkningen är siffran tre gånger så hög.

Spring melt reveals oil spilt through the winter

E

n fiskare i Kolva visar sin magra fångst. "För 40 år sedan kom de och började borra efter olja. De lät oljan bubbla ut i landskapet och floderna, tills fisken simmade med magen uppåt. Då insåg vi hur framtiden skulle komma att se ut." Fiske, jakt och jordbruk var de traditionella yrkena i Komi, men numera kan ingen leva så längre.
Once a good livelihood, fishing has now become a meagre existence for the the people of Kolva village

U

nder den långa arktiska vintern läcker olja obemärkt ut från otaliga sprickor i de underjordiska rörledningarna. När sommarvärmen kommer och smälter bort snö och is, spolas enorma mängder olja ut i floderna tillsammans med smältvattnet. "Det är värst på våren", säger invånarna i Ust'-Usa. "Då har vi olja i vattnet, i luften, i maten, överallt. Det stinker av olja. Våren är en av de värsta årstiderna."

Rysslands arktiska anspråk

Vad vi kan lära oss

Såhär uttrycker sig en representant från den ryska naturresursmyndigheten: ”Olje- och gasutvinningen på Rysslands kontinentalsockel kännetecknas av komplicerade arbetsförhållanden och kräver användning av ny och unik teknik. Samtidigt utgörs de största hindren av bland annat extremt svåra klimatmässiga och geologiska förhållanden, brist på infrastruktur, utvinningsområden som ligger långt borta från kustbelägna stödbaser, och frånvaro av beprövad teknik för utveckling av olje- och gasfält i Arktis. "

Om den ryska olje- och gasindustrin inte har kunnat följa reglerna på de redan befintliga oljefälten - trots tillgång till all nödvändig tekniskt kapacitet - varför skulle vi då lita på att de kommer att ta ansvar för miljön vid utvecklingen av offshore-borrning i Arktis?

Tidigare hemligstämplade regeringsdokument uppger att det är ”nästan omöjligt” att hantera oljeutsläpp i minusgradigt vatten. Oundvikliga misstag skulle ödelägga den ömtåliga arktiska miljön.Sprid ordet

Share on Facebook Share on TitterShare on Tumblr Follow Me on Pinterest

Var med och skydda Arktis


Nedladdningar


Länkar

 

De senaste uppdateringarna

 

Exxon Mobils ryska arktisäventyr är en dålig affär

Blogginlägg av Jan Isakson | 24 mars, 2014

I morse äntrade 14 aktivister från sju länder oljeriggen West Alpha med ett tydligt budskap till den amerikanska oljejätten Exxon Mobil: Låt inte Exxon Valdez-katastrofen upprepas i ryska Arktis. Video från dagens aktion Men...

Varifrån kommer utveckling?

Dokument | 17 mars, 2014 på 12:54

Ramböll har utarbetat denna rapport på uppdrag av Greenpeace.

EU-parlamentet ger Bildt bakläxa om skyddet av Arktis

Pressmeddelande | 12 mars, 2014 på 10:53

Stockholm, 2014 – EU-parlamentet antog idag en resolution som uppmanar EU:s medlemsstater att verka för ett skyddat område runt Nordpolen, vilket skulle kunna förbjuda oljebolag och industriella fiskeflottor i regionen. Texten innehåller till...

En liten seger för Arktis, men…

Blogginlägg av Jon Burgwald | 21 januari, 2014

En seger som förhoppningsvis kommer att förändra livet för några av de mest utsatta människorna i Arktis. Det ryska oljebolaget Lukoil har dömts att betala böter på 20 miljoner dollar för bolagets många oljeutsläpp i Komi-regionen i...

Greenpeace-aktivisten Dima Litvinov hemma i Sverige

Pressmeddelande | 28 december, 2013 på 12:15

Efter att ha varit frihetsberövad i Ryssland i 100 dagar kunde Greenpeace-aktivisten Dima Litvinov lämna Ryssland och åka hemåt på torsdagen. På fredag kväll anlände han hem till Sverige. ”Jag har aldrig ångrat det vi gjorde”, säger Dima...

1 - 5 av 236 resultat.