Klimatförändringar och extremväder

Klimatförändringar är de förändringar som sker i vårt klimat över tid när det gäller temperatur och väderförhållanden. Det är främst människans förbränning av fossila bränslen sedan industrialiseringen som nu orsakar global uppvärmning och den klimatkris som hotar livet på jorden.

Problemet

Klimatförändringarna är ett hot mot allt liv på planeten, mer extremväder är en av konsekvenserna av ett allt varmare klimat. Till exempel orsakar extrem torka och värmeböljor ofta brist på dricksvatten och skördebortfall inom jordbruket. De kan också orsaka okontrollerade skogsbränder som ödelägger stora landområden och sätter växter, djur och människors hem i brand. Att extremväder blir allt vanligare syns också i mer frekventa översvämningar på grund av mer kraftiga regnstormar och stormvågor på grund av stigande vattennivåer.

Det är djurlivet och de mest sårbara människorna i våra samhällen, som barn, äldre och marginaliserade grupper, som kommer att drabbas hårdast av global uppvärmning och extremväder. Detta är orättvist, eftersom de också är de som har bidragit minst till att orsaka klimatkrisen.

Om de redan för höga halterna av växthusgaser som koldioxid i atmosfären inte minskar kommer temperaturen på planeten att fortsätta stiga och orsaka allt mer klimatförändringar och extremväder. Utsläppen måste därför snabbt minska från alla delar av samhället samtidigt som skogar, våtmarker och andra naturliga ekosystem som tar upp och lagrar koldioxid tillåts bli fler och större. Detta är vår tids stora uppgift.

Greenpeace arbetar för klimatet

Klimatförändringarna är extremt allvarliga, men vi vet vad som måste göras åt dem. Därför arbetar Greenpeace i hela världen både för minskade utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser och för att skogar och andra ekosystem som kan dra ner och lagra koldioxid från atmosfären ska skyddas och restaureras.

Detta är avgörande om världen ska kunna uppfylla Parisavtalets löfte från 2015 om att hålla den globala uppvärmningen så långt under 1,5 grader som möjligt.

Det är också viktigt för att uppfylla de svenska klimatmålen som säger att Sverige år 2045 inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären och därefter uppnå så kallade negativa utsläpp. Det vill säga att upptaget av klimatpåverkande växthusgaserna från atmosfären till exempelvis skogar och marker då blir allt större än vad samhället som helhet släpper ut.

Genom aktioner, debatter, kampanjer, informationsutbyte och möten pressar vi politiker och industrier mot att:

– Avveckla olja, kol och fossilgas så snart som möjligt och övergå till 100% förnybar energi.
– Alla sektorer gör betydande minskningar av växthusgaser. Detta omfattar transport, energiproduktion, jordbruk och industri.
– Ställa om jordbruket till en regenerativ verksamhet, där produktionen av livsmedel i sig bidrar till att binda mer kol i markerna och stärka ekosystemen.
– Införa klimatskatter och regelverk som gör att den som förorenar också blir den får betala.
– Stoppa den massiva avverkningen av världens skogar. I Sverige innebär det ett stopp för kalhyggen, att mer skog skyddas och en övergång till ett naturnära skogsbruk.

Greenpeace protesterar utanför EU:s högkvarter mot den globala skogsskövlingen med en jättebanner som visar texten Amazon fires Europe guilty.

Gustaf Skarsgård om klimatrapporten från IPCC

Världens ledande klimatforskare släppte en ny rapport om konsekvenserna av klimatförändringarna under början av 2022 – med en akut varning om klimatförändringarnas katastrofala påverkan på människor och ekosystem. Vill du veta mer utan att behöva sätta dig in i tusentals sidor med forskning? Kolla in den här videon när vår ambassadör Gustaf Skarsgård förklarar det allvarliga läge vi befinner oss i.

Vill du veta mer? Lär dig mer om FN:s klimatpanel IPCC, hitta den fullständiga rapporten och senaste uppdateringar här.

Läs mer om detta ämne

Utforska andra ämnen