Sex av de Greenpeace-aktivister som i september 2020 stoppade Preem från att bygga ut sitt fossilraffinaderi utanför Lysekil på Sveriges västkust ställs idag inför rätta i Uddevalla tingsrätt åtalade för obehörigt tillträde till skyddsobjekt.

Greenpeace-aktivist protesterar oljehamnen vid Preems oljeraffinaderi i Lysekil. Den planerade expansionen av raffinaderiet hade orsakat enormt stora växthusgasutsläpp. © Greenpeace

Det var den 13 september 2020 som sex aktivister klättrade upp i Preemraffs pumparmar för att hindra avlastning av råolja. Aktivisterna menar att de handlade i nödvärn då en utbyggnad av Preemraff kraftigt skulle öka koldioxidutsläppen och i princip göra det omöjligt för Sverige att nå våra klimatmål. Aktionen föregicks av en stor uppslutning i Sveriges miljörörelse i stora protester mot utbyggnaden. Frågan hamnade på regeringens bord efter att Naturvårdsverket hissat frågan med hänvisning till den enorma klimatpåverkan en utbyggnad av Preemraff i Lysekil skulle få.

– Jag kände mig tvungen att agera eftersom vi vet att mer fossil infrastruktur leder till mer utsläpp. Att bygga ut ett fossilt raffinaderi när vi går mot en klimatkollaps är att bidra till vårt kollektiva självmord, och det kunde jag inte acceptera. Det här är ingen åsikt eller personligt tyckande, utan fakta. Jag är övertygad om att motståndet från alla som engagerade sig mot Preems planer var avgörande för att de blåste av sin utbyggnad, det var så oerhört viktigt, säger Fanny Sannerud, en av de åtalade aktivisterna.

Aktionen föranleddes av överklaganden och protester från miljörörelsen, protester som nådde sin kulmen med en veckas aktioner och protester mot Preemraff i början av september 2020. Bland annat anordnades en flytande manifestation där vattnet utanför Lysekil fylldes av miljöintresserade västkustbor i segelbåtar som motsatte sig utbyggnaden av raffinaderiet. Senare blockerade Greenpeace flaggskepp Rainbow Warrior Brofjorden utanför Preems oljehamn och hindrade under flera dygn olja från att anlända hamnen. I slutet av september drog Preem tillbaka sina planer på att bygga ut oljeraffinaderiet.

– Det här är en av de stora segrarna för miljön och klimatet i Sverige. Att utbyggnaden ens blev aktuell är helt befängt och regeringen borde förstås ha stoppat det på en gång. Jag blir faktiskt arg när jag tänker på hur privatpersoner tvingades agera och till och med riskerar att straffas för något så självklart som att stoppa en expansion av fossila bränslen, säger Markus Mattisson, biträdande sverigechef på Greenpeace.

Efter att Preem lade ner planerna på att bygga ut den fossila verksamheten i Lysekil har de istället med hjälp av statligt stöd börjat expandera raffinaderiet för att även kunna raffinera olja från biobaserade källor som slaktavfall och raps. Greenpeace är mycket kritisk till Preems biobränslesatsning eftersom den inte innehåller några löften om utsläppsminskningar eller någon minskning av den fossila verksamheten. Rapporten “Himlen är full” visar att biodrivmedel ger lika stora växthusgasutsläpp som fossila bränslen när även utsläpp från avgasröret räknas in.

– Preem är fortfarande en av Sveriges största utsläppare av koldioxid och nu satsar de på mer biobränslen. Sammanlagt innebär det fortsatt höga fossila utsläpp och allt hamnar i atmosfären. Tyvärr har vi för många makthavare som hela tiden vill satsa på det näst sämsta, säger Markus Mattisson.

Rättegången mot de sex aktivisterna som stoppade Preemraffs fossilutbyggnad hålls i Uddevalla tingsrätt  idag den 6 december klockan 13, aktivisterna kommer att samlas utanför tingsrätten kl 12 och är då tillgängliga för media.
Pressmeddelande från den aktuella protestaktionen mot Preems planerade expansion av sin fossila verksamhet i Lysekil.

Kontakt:
Ludvig Tillman, kommunikationsansvarig, 070-271 64 37
[email protected]