พลาสติกกับความรับผิดชอบของผู้ผลิต

แบรนด์ใหญ่ทำไม่ได้ตามที่พูด และยังคงล้มเหลวในการจัดการปัญหามลพิษพลาสติก โดยายงาน Global Commitment 2022 Progress Report แสดงให้เห็นชัดเจนว่าบริษัทต่าง ๆ ล้มเหลวในการจัดการปัญหามลพิษพลาสติก แทนที่จะจัดการกับวิกฤตมลพิษพลาสติก กลับเพิ่มปริมาณการผลิตพลาสติกขึ้น

Plastic Waste at Manila Bay Beaches.
Reuse Revolution event in Bangkok, Thailand.

ผู้ผลิตต้องมีส่วนรับผิดชอบขยะพลาสติกที่ตนเองผลิต

แบรนด์ผู้ผลิตคือหนึ่งในตัวการสำคัญที่ก่อมลพิษพลาสติกในรูปแบบบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวทิ้งจำนวนมหาศาล รวมถึงแบรนด์เสื้อผ้าที่มีโมเดลธุรกิจแบบ Fast Fashion และ Ultra-Fast Fashion 

หนึ่งในข้อเรียกร้องที่กรีนพีซเรียกร้องให้แบรนด์ผู้ผลิตเหล่านี้เข้ามารับผิดชอบผลิตภัณฑ์ที่แบรนด์ได้ก่อขึ้นคือข้อเรียกเสนอหลักการ การขยายความรับผิดชอบของผู้ผลิต (Extended Polluter Responsibility : EPR)

กรีนพีซ รณรงค์ให้เกิดการแก้ไขวิกฤตพลาสติกที่ต้นเหตุ

เราจัดกิจกรรมสำรวจแบรนด์สินค้าจากขยะพลาสติก (Brand Audit) ในหลาย ๆ แห่งของประเทศ เพื่อรวบรวมข้อมูลว่าเราพบขยะประเภทใด และจากแบรนด์ใดมากที่สุดในสิ่งแวดล้อม

เรารณรงค์เพื่อให้เกิดความตระหนักรู้ถึงภัยคุกคามของพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง รวมทั้งเรายังตรวจสอบว่าบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่เป็นปัญหาเหล่านี้ ใครจะต้องรับผิดชอบ 

กิจกรรมสำรวจขยะจากแบรนด์ยังช่วยสร้างความแข็งแกร่งและสร้างพลังให้กับชุมชนหรือกลุ่มคนในการแก้ปัญหาขยะพลาสติกอีกด้วย


กรีนพีซรณรงค์ให้ผู้ผลิตต้องร่วมหยุดมลพิษพลาสติก