ปฎิเสธ

เราท้าทายอำนาจของผู้ก่อมลพิษ เราเปิดโปงและโต้ตอบอิทธิพลของบรรษัทที่ครอบงำรัฐบาลต่างๆ เราแข็งขืนต่อผู้ที่ต้องการให้คนทั้งหลายติดกับดักในกรอบวาทกรรมเดิมที่เป็นอุปสรรคในการจรรโลงสังคมและโลกที่น่าอยู่ขึ้นและมีความเป็นธรรมมากขึ้น เราพูดความจริงต่ออำนาจเพื่อรับประกันว่าสิ่งแวดล้อมจะได้รับการปกป้อง เรามุ่งมั่นยุติมลพิษพลาสติกโดยเฉพาะพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้งที่กลายเป็นภัยคุกคามต่อสิ่งมีชีวิตในทะเลและสุขภาพของมนุษย์ เราปฏิเสธถ่านหินและนิวเคลียร์ที่เป็นแหล่งพลังงานสกปรกและไม่ปลอดภัย