รัฐบาลญี่ปุ่นประกาศเตรียมยุติการเป็นสมาชิกคณะกรรมการล่าวาฬระหว่างประเทศ (IWC) ในวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2562 นี้ เว้นแต่ว่ารัฐบาลญี่ปุ่นจะยกเลิกการตัดสินใจดังกล่าว ทั้งนี้ ตัวแทนระดับสูงในรัฐบาลญี่ปุ่นกล่าวว่า ญี่ปุ่นจะไม่ล่าวาฬในมหาสมุทรแอนตาร์ติก แต่ยังคงจะล่าวาฬในเขตน่านน้ำภายในประเทศและเขตเศรษฐกิจจำเพาะ (Exclusive Economic Zone)

10 มิถุนายน 2562, โตเกียว ญี่ปุ่น  – กรีนพีซ ญี่ปุ่นแสดงความเห็นต่อการประกาศลาออกจากคณะกรรมการล่าวาฬของรัฐบาลญี่ปุ่น

ฮิซาโยะ ทาคาดะ ผู้อำนวยการฝ่ายโปรแกรมรณรงค์ กรีนพีซญี่ปุ่นกล่าวว่า “เรามีความยินดีกับแถลงการณ์ยุติการล่าวาฬในมหาสมุทรแอนตาร์กติกของรัฐบาลญี่ปุ่น ซึ่งสอดคล้องกับคำพิพากษาของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศที่พิพากษาว่า  การล่าวาฬของญี่ปุ่นไม่ได้เป็นไปเพื่อ “การทดลองทางวิทยาศาสตร์” ตามที่อ้าง แต่เราก็ยังมีความกังวลใจเกี่ยวกับ การที่รัฐบาลญี่ปุ่นจะถอนตัวออกจากคณะกรรมการล่าวาฬระหว่างประเทศ”

ปัจจุบัน อุณหภูมิของน้ำทะเลที่สูงขึ้นและมีสภาพความเป็นกรดเนื่องจากวิกฤตสภาพภูมิอากาศ เป็นภัยคุกคามมหาสมุทรและระบบนิเวศที่สำคัญ เช่นเดียวกับภัยคุกคามจากการประมงเกินขนาดและมลพิษพลาสติก

การเพิ่มประชากรวาฬเป็นสิ่งจำเป็น เนื่องจากวาฬมีบทบาทสำคัญต่อมหาสมุทรของเรา  และธุรกิจการท่องเที่ยวดูวาฬก็กำลังเติบโตขึ้นเรื่อยๆ ส่วนทางกับความนิยมบริโภคเนื้อวาฬที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง

วาฬเป็นสัตว์ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มลพิษพลาสติก การสำรวจน้ำมัน การประมงเกินขนาดและการบุกรุกที่อยู่อาศัย ซึ่งปัญหาเหล่านี้ต้องใช้ระยะเวลาในการแก้ไข แต่ปัญหาอย่างเช่น การล่าวาฬเชิงพาณิชย์ (ที่ถูกประกาศให้เป็นกิจกรรมต้องห้ามมากว่า 30 ปี) นั้นสามารถหยุดยั้งได้เลยทันที

ช่วงเวลานี้เป็นห้วงเวลาสำคัญในการลงมือปกป้องมหาสมุทร เป็นช่วงเวลาที่มหาสมุทรทั่วโลกกำลังถูกคุกคามมากขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะสัตว์ทะเลโดยตรงเช่น วาฬ เป็นต้น เราต้องการความร่วมมือจากระดับสากล เพื่อช่วยกันปกป้องมหาสมุทร