#ร่วมกับเรา

ร่วมบริจาค

ด้วยความช่วยเหลือจากคุณ ท…

มีส่วนร่วม

ในปีนี้ เรือเรนโบว์ วอร์ริเออร์ (Rainbow Warrior) เรือธงของกรีนพีซได้มารณรงค์ที่สองฝั่งทะเลของประเทศไทยในจังหวัดสงขลา ภูเก็ต และกระบี่เพื่อทำงานร่วมกับชุมชน ขบวนการเคลื่อนไหวทางสิ่งแวดล้อม ภาคประชาสังคม องค์กร และหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานของระบบพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดปลอดภัย ยั่งยืน และเป็นธรรม

ไทยเป็นประเทศหนึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีความเสี่ยงมากที่สุดและมีการเตรียมการน้อยที่สุดจากหายนะภัยของวิกฤตสภาพภูมิอากาศการจัดอันดับดัชนีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกระหว่างปี พ.ศ. 2540–2559 ในรายงาน Global Climate Risk Index 2018 ไทยขึ้นอันดับ 9 ของประเทศทั่วโลกที่มีความเสี่ยงจากเหตุการณ์สภาพภูมิอากาศสุดขั้ว (Impact of extreme weather events)

อ่านหรือดาวน์โหลด “วารสารข่าว ฉบับปี 2561” ที่นี่