#ระบบอาหาร

ถึงเวลาปฏิวัติระบบอาหาร

ร่วมเรียกร้องให้ภาครัฐออก…

มีส่วนร่วม

การคัดเลือกพันธุ์แบบใช้เครื่องหมาย ทางพันธุกรรม: เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการปรับปรุงพันธุ์พืช โดยไม่ใช้พันธุวิศวกรรม (จีเอ็มโอ)

การปรับปรุงพันธุ์ที่ชาญฉลาด: นวัตกรรมที่มองถึงอนาคตแต่เกิดขึ้นแล้วในวันนี้ รายงานฉบับย่อโดยกรีนพีซสากล

เทคโนโลยชีวีภาพอีกรูปแบบหนึ่ง ที่สามารถสร้างผลงานที่สำคัญอย่างเงียบๆ มาระยะหนึ่งแล้ว คือ การคัดเลือกพันธุ์โดยใช้เครื่องหมายทางพันธุกรรม หรือ MAS (Marker Assisted Selection) MAS ซึ่งใช้วิธีการปรับปรุงพันธุ์พืชแบบดั้งเดิม ไม่ใช่การดัดแปลงทางพันธุกรรม (จีเอ็มโอ)

ตรงกันข้าม MAS ใช้เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าเกี่ยวกับเครื่องหมายทางพันธุกรรมเพื่อช่วยในการปรับปรุงพันธุ์โดยส่งพันธุกรรมที่มีคุณสมบัติตามต้องการไปสู่พืชชนิดใหม่ ส่วนใหญ่มักได้พันธุกรรมคุณลักษณะนั้นจากพันธุ์ป่า หรือสายพันธุ์ดั้งเดิมเพื่อกระตุ้นให้ยีน (ในสายพันธุ์ใหม่) ทำงาน เมื่อเปรียบเทียบกับพืชจีเอ็มโอ MAS มีข้อกังวลเรื่องความปลอดภัยน้อยกว่า เคารพพรมแดนระหว่างชีวิต (กลไกธรรมชาติที่ป้องกันไวรัสหรือเชื้อโรคแพร่จากสิ่งมีชีวิตสายพันธุ์หนึ่งไปสู่สิ่งมีชีวิตสายพันธุ์อื่น) ผู้บริโภคยอมรับมากกว่า ทำตลาดได้เร็วกว่า และทำงานกับสายพันธุ์ที่ซับซ้อนอย่างการทนแล้งได้มากกว่า

อ่านหรือดาวน์โหลดรายงานภาษาไทย

อ่านหรือดาวน์โหลดรายงานภาษาอังกฤษ