Ta min regering i örat EU!

Vi anmäler Sverige till EU-kommissionen för brott mot miljölagarna

Sverige bryter mot EU-lag genom att inte skydda känsliga marina områden mot destruktivt fiske. Över hälften av våra marina Natura 2000-områden har arter och miljöer som är direkt hotade. Trots det har de ansvariga myndigheterna inte ens brytt sig om att kolla upp hur det egentligen står till.

Därför har vi beslutat att anmäla Sverige till EU-kommissionen för brott mot miljölagarna. Ju fler vi är desto större är chansen att kommissionen tar Sverige i örat och att regeringen faktiskt lever upp till sin uttalade ambition att “prioritera havsmiljön”.

Skriv under vår anmälan, så vidarebefordrar vi din underskrift till EU.

 

Obligatoriska fält är markerade med en asterisk (*).

Korrigera de markerade fälten nedan.

 
info

Ditt fullständiga namn

info

E-post

info

Telefon

info

Mobiltelefon

Det är lätt att avbryta prenumerationen. klicka bara på "avsluta prenumeration"-länken i nyhetsbrevet.

Sveriges havsmiljöer hotas av överfiske, övergödning, klimatförändringar, miljögifter och mycket mer. Ett viktigt sätt att ge haven en chans att återhämta sig och klara av påfrestningar är att skydda särskilt känsliga områden i marina reservat. I Sveriges hav finns totalt 274 marina Natura 2000 områden. Av dem har runt 150 miljöer och arter som direkt hotas av destruktivt fiske.

Att Sverige inte lyckas uppfylla ens de mycket begränsade krav på miljöskydd som EU ställer är en skandal.

Att inte förbjuda fiske som förstör den marina miljön och dess arter är ett brott mot EU:s miljölagar. Greenpeace har specialstuderat två av Sveriges mest värdefulla marina områden, utsjöbankarna Fladen och Lilla Middelgrund på västkusten, och kartlagt hur det omfattande fisket där förstör det marina livet - trots att det enligt lag ska vara skyddat!