Vattenfalls kol dödar

I mitten av september protesterade svenska och tyska Greenpeaceaktivister mot Vattenfalls planer på nya kolgruvor i Lausitzregionen i Tyskland. I nästan ett dygn blockerade aktivister tre av fyra järnvägsspår mellan gruvan Welzow och kolkraftverket Schwarze Pumpe. Samma dag lämnades även 112 157 signaturer in till tyska myndigheter. Avsändare var människor som höjer sina röster mot Vattenfalls kolkraftsplaner för att skydda de hotade byarna, naturområdena och, inte minst, klimatet. 

Sedan dess har FN:s klimatpanel IPCC i presenterat sin nya rapport som sammanställer hur allvarligt läget är för jordens klimat. Där konstateras att den enda lösningen är att lämna den största delen av de fossila bränslena kvar i marken. För Sveriges regerings del innebär detta att de bör styra statliga Vattenfall bort från nya investeringar i fossil energi och mot ett 100 % förnybar energiproduktion.

Brunkol är ett av det smutsigaste och mest klimatpåverkande bränslena som finns och om Vattenfall öppnade alla de fem dagbrott som planeras skulle det innebära att 700 miljoner ton brunkol tog upp.

Bara några dagar efter att klimatforskarna från IPCC lämnat Stockholm har Vattenfall kommit ett steg närmare en av de fem gruvorna. Det är Nochten II som nu har fått ett ja från de regionala planeringsmyndigheterna i kommunen Bautzen. Planen är att de 300 miljoner ton brunkol som ska brytas ska säkra driften av kolkraftverket Boxberg, som längst ända till år 2050. När dagbrottet byggs kommer 1600 invånare från tre byar tvingas flytta på sig. Extra anmärkningsvärt är att brunkolen ska börja användas först 2028 - ett årtal då fossil energi som kolkraft måste minimerats om vi ska ha en chans att hejda de allra mest katastrofala klimatförändringarna.

Gårdagens besked är ett bakslag för motståndsrörelsen, men beslutet kommer att överklagas. Enligt tysk lag krävs dessutom ett andra godkännande - och skulle gruvan få det kommer vi överklaga en gång till.

Vattenfall orsakar nästan dubbelt så stora utsläpp som hela Sverige. Den svenska regeringen, med finansmarknadsminister Peter Norman i spetsen, har både makt och ansvar att se till så att företagets investeringar följer målet om att leda en hållbar omställning. Vattenfalls kolkraftverk och kolgruvor måste stängas om Sverige någonsin ska kunna bli trovärdiga i klimatfrågan.