คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ต้องประกาศใช้ระบบ Net Metering

ร่วมผลักดันกกพ.หยุดปิดกั้นโซลาร์รูฟท็อปและสร้างความเป็นธรรมทางพลังงาน โดยการประกาศใช้ระบบ net metering ซื้อขายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาเข้าสู่ระบบ #ค่าไฟไม่แฟร์ #ประชาธิปไตยทางพลังงาน #NetMeteringNow

แม้ว่าประเทศไทยจะเป็นผู้นำการผลิตไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แต่ยังไม่มีมาตรการรับซื้อไฟฟ้าจากโซลาร์รูฟระดับครัวเรือนหรือ net metering ที่เป็นกลไกเชิงนโยบายที่รับประกันถึงสิทธิของประชาชน ร่วมผลักดันให้คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) สร้างความเป็นธรรมทางพลังงาน โดยการประกาศใช้ระบบหักลบกลบหน่วยไฟฟ้า (Net Metering) เพื่อให้ประชาชนขายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เข้าสู่ระบบได้อย่างเป็นธรรม

#ค่าไฟไม่แฟร์ #ประชาธิปไตยทางพลังงาน #GreenAndJustRecovery


Net Metering ลดภาระค่าไฟฟ้า ต้นทุนทางสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

ระบบหักลบกลบหน่วยไฟฟ้าจะกระตุ้นให้หลังคาว่างทั่วประเทศติดตั้งโซลาร์รูฟท็อป

  • 1 ล้านหลังคาบ้านเรือนประชาชน
  • หลังคาของโรงพยาบาลขนาดใหญ่ โรงพยาบาลอำเภอ และโรงพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพระดับตำบลรวมราว 8,170 แห่ง
  • หลังคาของโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ ขนาดใหญ่ ขนาดกลางและขนาดเล็ก รวมราว 31,021 แห่งทั่วประเทศ

การผลิตไฟฟ้าจากโซลาร์รูฟท็อปดังกล่าวจะทำให้มีกำลังผลิตติดตั้งในระบบไฟฟ้า ราว 3,000 เมกะวัตต์ ประหยัดค่าใช้จ่ายของครัวเรือน โรงพยาบาล และโรงเรียน 17,139 ล้านบาทต่อปี เกิดการจ้างงานมากกว่า 50,000 ตำแหน่ง และช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 1.48 ล้านตันต่อปีและออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) ซึ่งเป็นคู่หูตัวร้ายของ PM2.5 ได้ราว 804 ตันต่อปี

Net Metering – ตัดตอนค่าไฟไม่แฟร์และความไม่เป็นธรรมทางพลังงาน

ค่าไฟไม่แฟร์สร้างภาระให้กับประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้า แต่สร้างกำไรมหาศาลให้กับกลุ่มทุนพลังงานฟอสซิล

เนื่องจากประเทศไทยวางแผนให้ใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลเป็นหลักในการผลิตไฟฟ้า อีกทั้งภาระค่าไฟไม่แฟร์มาจากการวางแผนพลังงานที่ผิดพลาดตั้งแต่การพยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าที่ทำให้ไฟฟ้าสำรองล้นเกินกว่าร้อยละ50ในปัจจุบัน และทำให้กลุ่มทุนพลังงานยังคงได้กำไรจากการไม่เดินเครื่องของโรงไฟฟ้าอยู่เช่นเดิม

ถึงเวลาแล้วที่ประชาชนจะต้องเข้าถึงสิทธิในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อใช้เอง และขายเข้าระบบเป็นลำดับแรก ด้วยระบบ Net Metering หักลบกลบหน่วยไฟฟ้า เพื่อให้เกิดการกระจายศูนย์พลังงานและสร้างประชาธิปไตยทางพลังงานให้เกิดขึ้น

ทุกเสียงของประชาชนที่ลงชื่อใน petition ฉบับนี้ จะถูกส่งต่อไปยังคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ทางออนไลน์โดยทันที
และหลังการเลือกตั้งวันที่ 14 พ.ค. 66 เราจะนำทุกรายชื่อไปยื่นต่อ​​ประธานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน