พลังงานหมุนเวียนคืออะไร?

ระบบพลังงานหมุนเวียนที่สะอาด ยั่งยืน กระจายศูนย์และเป็นธรรม คือยุทธศาสตร์สำคัญในการลดผลกระทบที่เป็นหายนะจากวิกฤตสภาพภูมิอากาศ

อ่านเพิ่มเติม

พลังงานหมุนเวียนในประเทศ

เช่นเดียวกับหลายประเทศทั่วโลก ประเทศไทยมีโอกาสอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนใน การบรรลุเป้าหมายพลังงานหมุนเวียน 100% ภายในปี พ.ศ. 2593

อ่านเพิ่มเติม

พลังงานหมุนเวียนในเมืองทั่วโลก

การเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบพลังงานหมุนเวียนที่สะอาด ยั่งยืน กระจายศูนย์และ เป็นธรรมกำลังเกิดขึ้นทั่วโลก หลายประเทศและเมืองทั่วโลกต่างมุ่งหน้า หรือให้คำมั่นสัญญาไปสู่ระบบพลังงานหมุนเวียน 100% อย่างน้อยที่สุดทั้งในภาคการผลิตไฟฟ้า การขนส่ง การผลิตความร้อนและความเย็น การขับเคลื่อนเกิดขึ้นทั้งในระดับภูมิภาค ประเทศและท้องถิ่น

อ่านเพิ่มเติม

รายงาน