รายงาน

7 ขั้นตอนต้องรู้ในการติดตั้งโซลาร์รูฟท็อป

มกราคม 2021

รวม 7 ขั้นตอนต้องรู้ในการติดตั้งโซลาร์รูฟท็อป เพื่อให้ทุกคนที่อยากติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์เข้าใจขั้นตอนก่อนการติดตั้งแผงให้มากขึ้น

การประเมินภาคพลังงานในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

กันยายน 2020

การเปลี่ยนผ่านพลังงานภายใต้ภาพฉายการลดก๊าซเรือนกระจกเพื่อจำกัดการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเฉลี่ยผิวโลกไม่ให้เกิน 1.5 องศาเซลเซียส

ปฎิวัติพลังงานบนหลังคา ข้อเสนอเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานรากที่ยั่งยืนและเป็นธรรมผ่านระบบโซลาร์รูฟท็อปในประเทศไทย (พ.ศ.2564-2566)

กรกฎาคม 2020

รายงานฉบับนี้ จึงเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการนำระบบ net-metering มาใช้ในประเทศไทย โดยตั้งเป้าหมายที่จะมีระบบโซลาร์รูฟท็อป 3,000 เมกะวัตต์ ภายในระยะเวลา 3 ปี

แสงอาทิตย์ทำเงินกับระบบ Net Metering

มิถุนายน 2019

มาตรการการรับซื้อไฟฟ้าโซลาร์รูฟท็อป (Net Metering) คือ ระบบหักลบกลบหน่วยอัตโนมัติจากไฟฟ้าที่ผลิตใช้เองจากโซลาร์เซลล์บนหลังคากับไฟฟ้าที่เราใช้จากการไฟฟ้า ซึ่งผู้ใช้ไฟฟ้าจะจ่ายค่าไฟฟ้าตามจำนวนหน่วยไฟฟ้าที่หักลบแล้ว

Krabi goes green

มิถุนายน 2018

พบว่าจังหวัดกระบี่มีศักยภาพกำลังผลิตติดตั้งได้สูงสุดรวม 1,676 เมกะวัตต์ และสามารถเป็นจังหวัดต้นแบบที่ใช้พลังงานไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนได้อย่างสมบูรณ์ 100%

การจ้างงานพลังงานหมุนเวียนในประเทศไทย

มิถุนายน 2018

รายงานการเปรียบเทียบการจ้างงานโดยตรงของพลังงานหมุนเวียนแต่ละประเภทจะพิจารณา อัตราการจ้างงานโดยตรงคิดเป็นตำแหน่งงานต่อการผลิตไฟฟ้าหนึ่งล้านหน่วย (หรือ 1 GWh)

ปฏิวัติพลังงาน นครศรีธรรมราช

สิงหาคม 2013

นครศรีธรรมราชเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพด้านพลังงานหมุนเวียนสูงมาก แต่ทรัพยากรพลังงานหมุนเวียนถูกนำมาใช้ในการผลิตไฟฟ้าน้อย

โซลาร์เซลล์ กังหันลม หรือทั้งสองอย่าง

สิงหาคม 2012

โซลาร์เซลล์ กังหันลม หรือทั้งสองอย่าง เราจะเลือกใช้อะไรดีกับที่บ้าน หรือชุมชน พลังงานหมุนเวียนไม่ใช่เพียงแค่ความเพ้อฝัน แต่เป็นสิ่งที่สามารถนำมาใช้ได้จริง แต่แบบไหนที่เหมาะกับการใช้งานของเรา?

เราได้อะไรจากกฏหมายพลังงานหมุนเวียน (ฉบับย่อ)

สิงหาคม 2012

ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนทดแทนอะไรได้บ้าง ? ไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าถ่านหินส่งผลเสียอย่างไร ? ประสิทธิภาพของกฏหมายพลังงานหมุนเวียนทั่วโลก ? และคำถามอื่นๆ มีคำตอบอยูที่นี่

ปฏิวัติพลังงานผ่านกฏหมายพลังงานหมุนเวียน

สิงหาคม 2012

การขยายตัวของการลงทุนด้านพลังงานหมุนเวียนในประเทศไทยขณะนี้ เป็นบทพิสูจน์ว่าเราก้าวสู่การปฏิวัติพลังงานแล้ว สิ่งที่เป็นความหวังของเราทั้งหลายในฐานะพลเมืองคือการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของนโยบายพลังงาน