พลังงานหมุนเวียนคืออะไร?

ระบบพลังงานหมุนเวียนที่สะอาด ยั่งยืน กระจายศูนย์และเป็นธรรม คือยุทธศาสตร์สำคัญในการลดผลกระทบที่เป็นหายนะจากวิกฤตสภาพภูมิอากาศ

อ่านเพิ่มเติม

พลังงานหมุนเวียนในประเทศ

เช่นเดียวกับหลายประเทศทั่วโลก ประเทศไทยมีโอกาสอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนใน การบรรลุเป้าหมายพลังงานหมุนเวียน 100% ภายในปี พ.ศ. 2593

อ่านเพิ่มเติม

พลังงานหมุนเวียนในเมืองทั่วโลก

การเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบพลังงานหมุนเวียนที่สะอาด ยั่งยืน กระจายศูนย์และ เป็นธรรมกำลังเกิดขึ้นทั่วโลก หลายประเทศและเมืองทั่วโลกต่างมุ่งหน้า หรือให้คำมั่นสัญญาไปสู่ระบบพลังงานหมุนเวียน 100%

อ่านเพิ่มเติม

มาตรการการรับซื้อไฟฟ้าโซลาร์รูฟท็อป

ปัจจุบันในประเทศไทยเริ่มมีการรับซื้อ – ขายไฟฟ้า จากพลังงานแสงอาทิตย์ในระดับครัวเรือนแล้ว แต่จะดีกว่าไหม หากเราเปลี่ยนมาใช้มาตรการรับซื้อไฟฟ้าโซลาร์รูฟท็อปในระบบหักลบหน่วยไฟฟ้า และภาครัฐมีการรับซื้อ – ขาย ไฟฟ้าในราคาที่เป็นธรรม

อ่านเพิ่มเติม

รายงาน

7 ขั้นตอนต้องรู้ในการติดตั้งโซลาร์รูฟท็อป

January 2021

รวม 7 ขั้นตอนต้องรู้ในการติดตั้งโซลาร์รูฟท็อป เพื่อให้ทุกคนที่อยากติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์เข้าใจขั้นตอนก่อนการติดตั้งแผงให้มากขึ้น

การประเมินภาคพลังงานในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

September 2020

การเปลี่ยนผ่านพลังงานภายใต้ภาพฉายการลดก๊าซเรือนกระจกเพื่อจำกัดการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเฉลี่ยผิวโลกไม่ให้เกิน 1.5 องศาเซลเซียส

ปฎิวัติพลังงานบนหลังคา ข้อเสนอเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานรากที่ยั่งยืนและเป็นธรรมผ่านระบบโซลาร์รูฟท็อปในประเทศไทย (พ.ศ.2564-2566)

July 2020

รายงานฉบับนี้ จึงเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการนำระบบ net-metering มาใช้ในประเทศไทย โดยตั้งเป้าหมายที่จะมีระบบโซลาร์รูฟท็อป 3,000 เมกะวัตต์ ภายในระยะเวลา 3 ปี

แสงอาทิตย์ทำเงินกับระบบ Net Metering

June 2019

มาตรการการรับซื้อไฟฟ้าโซลาร์รูฟท็อป (Net Metering) คือ ระบบหักลบกลบหน่วยอัตโนมัติจากไฟฟ้าที่ผลิตใช้เองจากโซลาร์เซลล์บนหลังคากับไฟฟ้าที่เราใช้จากการไฟฟ้า ซึ่งผู้ใช้ไฟฟ้าจะจ่ายค่าไฟฟ้าตามจำนวนหน่วยไฟฟ้าที่หักลบแล้ว

Krabi goes green

June 2018

พบว่าจังหวัดกระบี่มีศักยภาพกำลังผลิตติดตั้งได้สูงสุดรวม 1,676 เมกะวัตต์ และสามารถเป็นจังหวัดต้นแบบที่ใช้พลังงานไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนได้อย่างสมบูรณ์ 100%

การจ้างงานพลังงานหมุนเวียนในประเทศไทย

June 2018

รายงานการเปรียบเทียบการจ้างงานโดยตรงของพลังงานหมุนเวียนแต่ละประเภทจะพิจารณา อัตราการจ้างงานโดยตรงคิดเป็นตำแหน่งงานต่อการผลิตไฟฟ้าหนึ่งล้านหน่วย (หรือ 1 GWh)

ปฏิวัติพลังงาน นครศรีธรรมราช

August 2013

นครศรีธรรมราชเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพด้านพลังงานหมุนเวียนสูงมาก แต่ทรัพยากรพลังงานหมุนเวียนถูกนำมาใช้ในการผลิตไฟฟ้าน้อย

โซลาร์เซลล์ กังหันลม หรือทั้งสองอย่าง

August 2012

โซลาร์เซลล์ กังหันลม หรือทั้งสองอย่าง เราจะเลือกใช้อะไรดีกับที่บ้าน หรือชุมชน พลังงานหมุนเวียนไม่ใช่เพียงแค่ความเพ้อฝัน แต่เป็นสิ่งที่สามารถนำมาใช้ได้จริง แต่แบบไหนที่เหมาะกับการใช้งานของเรา?

เราได้อะไรจากกฏหมายพลังงานหมุนเวียน (ฉบับย่อ)

August 2012

ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนทดแทนอะไรได้บ้าง ? ไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าถ่านหินส่งผลเสียอย่างไร ? ประสิทธิภาพของกฏหมายพลังงานหมุนเวียนทั่วโลก ? และคำถามอื่นๆ มีคำตอบอยูที่นี่

ปฏิวัติพลังงานผ่านกฏหมายพลังงานหมุนเวียน

August 2012

การขยายตัวของการลงทุนด้านพลังงานหมุนเวียนในประเทศไทยขณะนี้ เป็นบทพิสูจน์ว่าเราก้าวสู่การปฏิวัติพลังงานแล้ว สิ่งที่เป็นความหวังของเราทั้งหลายในฐานะพลเมืองคือการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของนโยบายพลังงาน