ระบบพลังงานหมุนเวียนที่สะอาด ยั่งยืน กระจายศูนย์และเป็นธรรมรวมถึง การใช้พลังงานอย่างชาญฉลาดนำมาซึ่งประโยชน์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ผลตอบแทนและผลประโยชน์ที่วัดได้มาสู่สังคม ทั้งการดูแลสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติอย่างยั่งยืน การสร้างความมั่นคงทางพลังงานอย่างแท้จริง การลดผลกระทบต่อสุขภาพ การจ้างงานจากระบบเศรษฐกิจที่มีประสิทธิภาพและเสถียรภาพมากขึ้น ประเทศทั่วโลกกำลังขยายการลงทุนผลิตไฟฟ้าจากระบบพลังงานหมุนเวียนอย่างขนานใหญ่ทั้งจากแสงอาทิตย์ ลม น้ำขนาดเล็ก ชีวมวลสมัยใหม่และความร้อนใต้พิภพ เพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และมลพิษต่างๆ จากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิล เพื่อกอบกู้วิกฤตสภาพภูมิอากาศ มาร่วมกันสนับสนุนระบบพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนร่วมกัน

 

Hazibition : นิทรรศการใต้ฝุ่น เปิดต้นตอปัญหาฝุ่นควัน