หากต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการบริจาคเพิ่มเติม หรือต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการบริจาค สามารถติดต่อเราที่ฝ่ายบริการผู้บริจาค อีเมล์ [email protected] หรือเบอร์โทรศัพท์ 061 4016711 ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 08.30-17.30 . (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

หมายเลขโทรศัพท์ 061 401 6711 เราจะใช้เพื่อการติดต่อยืนยันและอัพเดทข้อมูลกับผู้บริจาคโดยเจ้าหน้าที่ของกรีนพีซ ดังนี้

รายชื่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการผู้บริจาค

  1. อริสา  ศิริโสม
  2. กฤษณะ  เทียมพักดิ์
  3. หทัยทิพย์  โพธิ์แก้ว
  4. อรัญญา  กิจทวีปวัฒนา
  5. นฤมล  แก้วผล
  6. พริษฐ์  ชมชื่น
  7. วรางคณา ปีอาทิตย์
  8. จิราพร  รัตนรัตน์

การสนทนาระบบจะทำการบันทึกเสียงไว้เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเรามีระบบและเจ้าหน้าที่ ที่ให้การดูแลได้เป็นอย่างดี และจะนำไปใช้ในการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น

สนับสนุนงานรณรงค์กรีนพีซ

#ร่วมบริจาค คืนอากาศดีให้คนไทย

เราทุกคนมีสิทธิเข้าถึงอากาศสะอาดและต้องการให้รัฐบาลกำหนดนโยบายที่เข้มแข็งมีประสิทธิภาพเพื่อปกป้องชีวิตผู้คนจากมลพิษทางอากาศ ร่วมผลักดันกรมควบคุมมลพิษเพื่อยกร่างมาตรฐาน PM2.5 ในบรรยากาศสำหรับประเทศไทยขึ้นใหม่ เพื่อปกป้องสุขภาพของคนไทย

มีส่วนร่วม
#ร่วมบริจาค ยุติมลพิษพลาสติก

การรีไซเคิลไม่ไช่ทางออกของปัญหา พลาสติกกว่าร้อยละ 90 ที่ถูกผลิตขึ้น ไม่ได้ถูกนำไปรีไซเคิล แต่ถูกนำไปที่หลุมฝังกลบหลุดออกสู่สิ่งแวดล้อม หรือถูกนำไปเผาและและปล่อยมลพิษกลับเข้าสู่สิ่งแวดล้อม เราไม่อาจกู้วิกฤตมลพิษพลาสติกด้วยเพียงแค่การรีไซเคิล ถึงเวลาแล้วที่บริษัททั้งหลายต้องบอกลาพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวไปพร้อมกัน

มีส่วนร่วม
#ร่วมบริจาค ปฏิวัติระบบอาหาร

สิ่งที่เรากินเข้าไปนั้นจะบำรุงหล่อเลี้ยงร่างกายและช่วยให้เรามีชีวิตที่ดี แต่การเลือกกินที่ไม่ดีอาจทำให้เราป่วยหนักได้ ซึ่งชนิดและปริมาณของอาหารที่เรากินและวิธีการเพาะปลูกอาหารแต่ละชนิดนั้นยังเป็นกุญแจสำคัญสำหรับการอยู่รอดของโลกเราด้วย การบริโภคแต่เนื้อสัตว์หรือบริโภคในปริมาณมากเกินความพอดีอาจก่อโรคร้ายให้กับเราโดยไม่รู้ตัว

มีส่วนร่วม