คุณค่าหลักของกรีนพีซ

กรีนพีซเป็นองค์กรรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อมที่เป็นอิสระโดยใช้การเผชิญหน้าอย่างสร้างสรรค์และสันติวิธีเพื่อเปิดโปงปัญหาสิ่งแวดล้อมทั่วโลก และเสนอทางออกของปัญหาเพื่ออนาคตที่น่าอยู่และปลอดภัย

Pride Parade in Bangkok. © Baramee  Temboonkiat / Greenpeace
Brand Audit in Chonburi, Thailand. © Chanklang  Kanthong / Greenpeace

เป้าหมายของกรีนพีซคือสร้างโลกที่น่าอยู่

เป้าหมายของกรีนพีซมีดังต่อไปนี้

  • คงอุณหภูมิเฉลี่ยผิวโลกไม่ให้เกิน 1.5 องศาเซลเซียส เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบที่เป็นหายนะจากวิกฤตสภาพภูมิอากาศ
  • ปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพในทุกรูปแบบ
  • ลดวิธีการบริโภคที่ล้นเกินและเรียนรู้ที่ใช้ชีวิตภายในขีดจำกัดทางนิเวศวิทยาของโลก
  • สนับสนุนระบบพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดเป็นทางออกของพลังงานโลก
  • สนับสนุนสันติภาพ การลดกำลังอาวุธและการไม่ใช้ความรุนแรง

คุณค่าหลักของกรีนพีซ

ความรับผิดชอบส่วนบุคคลและสันติวิธี กรีนพีซลงมือปฏิบัติการบนฐานของ จิตสำนึกที่ดี เรารับผิดชอบต่อปฏิบัติการของเราและมีความรับผิดชอบส่วนบุคคล เราให้คำมั่นที่จะไม่ใช้ความรุนแรง และทุกคนร่วมกิจกรรมของกรีนพีซล้วนผ่านการอบรมการปฏิบัติการแบบสันติวิธี

ความเป็นอิสระ กรีนพีซไม่รับเงินจากรัฐบาล บริษัทและพรรคการเมืองต่างๆ การบริจาคส่วนบุคคลและเงินทุนจากมูลนิธิไม่แสวงหากำไรเท่านั้นที่เป็นแหล่งเงินทุนของเรา

กรีนพีซไม่มีมิตรหรือศัตรูถาวร หากรัฐบาลหรือบริษัทใดต้องการจะเปลี่ยนแปลง เราจะร่วมมือกันเพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์นั้น แต่หากมีความลังเลและกลับคำ เราจะทวงถามและติดตาม สิ่งที่สำคัญไม่ใช่คำพูดแต่คือการลงมือปฏิบัติ

สนับสนุนทางออก กรีนพีซเชื่อว่าไม่เพียงพอที่จะชี้ให้เห็นถึงปัญหา เรามุ่งพัฒนา ทำวิจัย และผลักดันขั้นตอนที่เป็นรูปธรรมสู่อนาคตที่น่าอยู่และปลอดภัยของทุกคน