#ร่วมกับเรา #อากาศสะอาด

ขออากาศดีคืนมา

กรีนพีซเสนอให้กรมควบคุมมล…

มีส่วนร่วม

ราเชล คาร์สัน นักชีววิทยาทางทะเลชาวอเมริกันเคยกล่าวไว้ว่า ในธรรมชาติ ไม่มีสิ่งใดแยกจากกัน ทุกสิ่งทุกอย่างเชื่อมโยงกัน เช่นเดียวกันกับมนุษย์ พืช สัตว์ สิ่งแวดล้อม พวกเราเชื่อมโยงกันเป็นหนึ่งเดียว การกระทำของสิ่งใดสิ่งหนึ่งย่อมส่งผลต่อสิ่งอื่นๆ เช่นเดียวกัน กิจกรรมของมนุษย์กลายเป็นแรงกระทำที่มีผลต่อธรรมชาติ กระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศของโลกอย่างมหาศาล

จากมหาฟ้าสีครามไปสู่สมุทรสีน้ำเงิน ในโอกาสของ Earth Day 2019 : Protect Our Species เราขอนำเสนอผลกระทบจากกิจกรรมของมนุษย์เราที่เกิดขึ้นกับโลกในสัปดาห์คุ้มครองโลก (Earth Week) และขอชวนทุกคนมาปกป้อง คุ้มครองโลกใบนี้ร่วมกัน

Earth Day Matters EP3 : เรื่องของ “นก”

Gulls over Kingscote jetty. © Ella Colley / Greenpeace

เรียกได้ว่านกเคยเป็นสัตว์ที่ครั้งหนึ่งได้กลายเป็นแรงบันดาลใจให้คนธรรมดาแบบเราฝันอยากจะขึ้นไปเหินฟ้าได้บ้าง ปัจจุบันมีการค้นพบนกมากถึง 10,000 สายพันธุ์ทั่วโลก พวกนกส่วนใหญ่จะมีปีกที่มีลักษณะเฉพาะ และแข็งแรง ช่วยให้พวกมันเหินขึ้นไปบนฟ้าได้ดั่งใจ บางชนิดมีสีสันสวยงาม บางชนิดมีความสามารถดิ่งลงไปในน้ำเพื่อจับปลา บางชนิดบินไม่ได้แต่มีกำลังขาที่แข็งแรง

Red-and-Green Macaws Flying over the Tapajós River in the Amazon Rainforest. © Valdemir Cunha / Greenpeace

Red-and-Green Macaws Flying over the Tapajós River in the Amazon Rainforest. © Valdemir Cunha / Greenpeace

แต่รู้หรือไม่ว่า มลพิษทางอากาศ ทำร้ายนกได้เหมือนกัน

มลพิษทางอากาศจากหลายแหล่งกำเนิดส่งผลกระทบที่แตกต่างกันออกไปต่อนกเหล่านี้ มลพิษทางอากาศที่ส่งผลต่อนก เช่น คาร์บอนมอนอกไซด์  และซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ซึ่งมาจากการเผาผลาญเชื้อเพลิงฟอสซิล เช่น ถ่านหิน น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ มลพิษเหล่านี้จะไปรบกวนการหายใจของนกและทำให้นกหายใจผิดปกติ ส่งผลกระทบโดยตรงต่อระบบประสาทของนก และรบกวนระบบภูมิคุ้มกันอีกด้วย

Flying Birds in Scotland. © Will Rose / Greenpeace

 

Earth Day matters EP1 : under the Ocean

Earth Day matters EP2 : หมีขาวทางตอนเหนือ กับเพนกวินทางตอนใต้

Earth Day Matters EP4 : ผึ้ง นักปรุงอาหารของโลก

Earth Day Matters EP5 : ชีวิตในป่าฝนเขตร้อน

#EarthDay #ProtectOurSpecies