Hej Mats!

Sverige har några av de äldsta kärnkraftverken i Europa. I år kommer de fyra äldsta reaktorerna i vårt land att ha passerat 40-årsgränsen - den beräknade livstiden när de byggdes.

Ökad ålder på kärnreaktorer ökar riskerna för allvarliga olyckor. Samtidigt pressar industrin på för att öka effekten hos de gamla reaktorerna. Det ger allt mindre säkerhetsmarginaler.

Jag uppmanar därför dig att omgående stänga alla reaktorer som är äldre än sin tekniska livslängd. Sverige måste fasa ut den farliga kärnkraften i sin helhet och ställa om till ett 100% förnybart energisystem.

Det är tid för pension. Framtiden är förnybar.

Hälsningar

Läs mer här

Mejla Strålsäkerhets-
myndigheten nu!

Be Mats Persson, generaldirektör på SSM, att ta sitt ansvar och pensionera gamla kärnkraftreaktorer.

Tid för pension!

Läs rapporten Tid för pension om de ökade riskerna med gamla kärnkraftverk. Lifetime extension of nuclear power plants: Entering a new era of risk ger ett europeiskt perspektiv på problemet med åldrande kärnkraftreaktorer.

Reaktorer som passerat sin maximala livslängd måste tas ur drift omedelbart - något annat skulle vara en säkerhetsrisk.

Agera nu för att framtidssäkra Sverige. Vi måste:

  • Omedelbart stänga alla reaktorer som är äldre än sin tekniska livslängd.
  • Fasa ut den farliga kärnkraften i sin helhet.
  • Ställa om Sverige till ett 100% förnybart energisystem.

Läs pressrelease om Greenpeace aktion för att leverera pensionsbesked til svensk kärnkraft. Mer information om Greenpeace arbete mot kärnkraft finns här.

www.outofage.eu kan du läsa mer om åldersrisker i den europeiska kärnkraften.

Tack så mycket!

Tack för att du skrivit till Mats Persson på SSM! Tillsammans kan vi påverka Sveriges utveckling bort från farlig kärnkraft och smutsigt kol. Framtiden är förnybar!

Dela på Twitter och Facebook