Har du hört uttrycket tillsammans är vi starka?

Hundratusentals engagerade har sett till att omsätta talesättet i praktiken när klädjätten Zara mötte kraven från Greenpeace Detox-kampanj.
Tidigare har såväl H&M, Nike, Puma, Adidas, M&S, med flera gått med, och så sent som igår anslöt även modemärket Mango.

Nu vänder vi oss till jeansjätten Levi’s!

Var och en av er som gjorde en insats i vår kampanj för att få världens största klädtillverkare att sluta använda giftiga kemikalier i tillverkningen var avgörande för att klädjätten Zara slutligen skullegå med på våra krav om att avgifta sin klädtillverkning till 2020.

Utan ER hade det aldrig gått så fort. TACK! Men än är vi inte i mål.

Nu vill vi få jeansjätten Levi’s att ta ansvar. Precis som Zara och andra märken vi testat innehåller Levi’s jeans och t-shirts flera farliga kemikalier som förgiftar miljön. I Mexiko fann vi en farlig cocktail av kemikalier i direkt anslutning till en stor anläggning där Levi’s leverantörer släpper ut avloppsvatten. Förr eller senare påverkar dessa gifter oss alla, världen runt.

Om vi återigen gör en gemensam insats kan vi använda framgångarna med Zara och de andra för att även övertyga Levi’s att bli en föregångare när det gäller utfasningen av miljögifter. Levi’s har redan tagit initiativ till något de kallar waterless jeans, vilket visar att de förstår hur viktigt det är med rent vatten. Men det räcker inte.

Levi´s måste bli mer transparenta kring sin produktion. Som exempel lovade . Zara  att öppet gå ut med utsläppsdata för minst hundra av deras leverantörer  innan slutet av 2013. Denna öppenhet är ett stort genombrott för klädtillverkningen och ett viktigt steg för att göra det möjligt för lokalbefolkning, journalister och beslutsfattare att se till att lokala vattentäkter inte förvandlas till industrins kloaker. Levi’s kan göra mycket mer, men det kommer inte att hända om vi inte gemensamt trycker på för förändring.

Över 320 000 människor gick med i kampanjen för att avgifta Zara förra veckan. Den här gången är målet att engagera 501 000 människor för att förmå Levi’s att göra samma sak. När en halv miljon människor säger ifrån vet man att det är dags att agera.

Gå med i kampanjen för att få Levi’s att avgifta sin produktion!