ชุมชนชายฝั่งกับสิทธิและความเป็นธรรม

ร่วมยืนหยัดเคียงข้างชุมชนชายฝั่งในการปกป้องสิทธิด้านสิ่งแวดล้อม

หลายๆโครงการพัฒนาทั่วโลก และวิกฤตสภาพภูมิอากาศกำลังกระทบวิถีชีวิตชุมชนชายฝั่งอย่างหนัก โดยหลายๆโครงการ ชุมชนไม่ได้มีส่วนรวมในการออกเสียงและออกแบบการพัฒนาของบ้านเกิดตนเอง

ชุมชนต้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่ของตน

ในประเทศไทย โครงการนิคมอุตสาหกรรมจะนะ ซึ่งเป็นโครงการที่ต่อเนื่องมาจากโครงการเมืองต้นแบบสามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน’ ของรัฐบาล คสช. เมื่อปี 2559 เพื่อให้เป็นเขตพัฒนาพิเศษ 

อย่างไรก็ตาม มีความไม่ชอบมาพากลหลายอย่าง ตั้งแต่กระบวนการทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ไปจนถึงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment) ที่อาจนำมาซึ่งหายนะต่อสิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตของชุมชน


คืนสิทธิชุมชนชายฝั่ง กำหนดทิศทางบ้านเกิดด้วยตัวเอง

ชุมชนชายฝั่งกำลังได้รับผลกระทบอย่างหนัก จากทั้งโครงการนิคมอุตสาหกรรม โครงการเหมืองทะเลลึก การกวาดทรัพยาทางทะเลโดยประมงทำลายล้าง ไปจนถึงวิกฤตสภาพภูมิอากาศ กรีนพีซทำงานรณรงค์ร่วมกับชุมชนเพื่อส่งเสียงต่อรัฐหรือผู้มีอำนาจ ให้ชุมชนได้มีส่วนรวมในการกำหนดและออกแบบอนาคตบ้านเกิด เพื่อสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์และปลอดภัยจากมลพิษ


Female Fishers in Chana. © Songwut Jullanan / Greenpeace

ร่วมเป็นพลังให้ชุมชนชายฝั่งไทยและทั่วโลก

การร่วมลงชื่อสนับสนุนงานรณรงค์สร้างเขตคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพในทะเลที่ครอบคลุมทั่วโลก จะช่วยปกป้องสิทธิชุมชนชายฝั่ง และนำไปสู่การผลักดันให้เกิดพื้นที่คุ้มครองระบบนิเวศทางทะเลที่ชุมชนชายฝั่งมีส่วนร่วมในการบริหาร (OECM) ในพื้นที่ทะเลไทย

เรื่องราวเกี่ยวกับชุมชนชายฝั่งทั่วโลก