ผลการตรวจสอบแบรนด์ (BrandAudit) จากขยะพลาสติกในประเทศไทยปี 2564

กรีนพีซเป็นส่วนหนึ่งของแนวร่วม Break Free From Plastic ที่ทำงานเคลื่อนไหวระดับโลก เพื่อมุ่งหวังถึงอนาคตที่ปลอดมลพิษพลาสติก นับตั้งแต่ที่มีการเปิดตัวในเดือนกันยายน 2559 จนถึงปัจจุบัน Break Free From Plastic มีกลุ่มองค์กรกว่า 1,279 แห่ง และปัจเจกบุคคล 5,995 คนทั่วโลก เข้าร่วมการเคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้องให้ปริมาณพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้งลดลงอย่างขนานใหญ่ และผลักดันทางออกที่ยั่งยืนต่อวิกฤตมลพิษพลาสติก กลุ่มองค์กรและปัจเจกบุคคลทั้งหลายภายใต้แนวร่วม Break Free From Plastic มองเห็นคุณค่าร่วมกันในการปกป้องสิ่งแวดล้อมและความเป็นธรรมทางสังคมร่วมกัน

Break Free From Plastic ได้ยกระดับกิจกรรมทำความสะอาด (clean up) พื้นที่และชายฝั่งทะเลที่ดำเนินการอย่างเป็นประจำทั่วโลกขึ้นไปอีกขั้นหนึ่ง โดยการทำ brand audit ซึ่งมุ่งเน้นตรวจสอบแบรนด์สินค้าต่าง ๆ ที่มีส่วนรับผิดชอบต่อมลพิษพลาสติกที่พบในสิ่งแวดล้อม

การตรวจสอบแบรนด์จากขยะพลาสติกหรือ brand audit มีวัตถุประสงค์เพื่อหยิบยกให้เห็นถึงความรับผิดชอบทางสาธารณะของผู้ผลิตในเรื่องมลพิษพลาสติก ขับเคลื่อนให้เกิดนวัตกรรมของบรรจุภัณฑ์และการจัดการของเสียได้ดีมากขึ้น

ดาวน์โหลดรายงานฉบับเต็ม