ก้าวสู่วิถีที่ดีกว่าเดิม

ปี 2563 และ 2564 เป็นปีที่ถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ว่าเป็นช่วงเวลาที่มนุษย์เราต้องย้อนกลับมาพิจารณาการกระทำและการตัดสินใจที่ผิดพลาดตลอดหลายปีที่ผ่านมา และทำให้เกิดผลกระทบที่กลายเป็นภัยคุกคามต่อมนุษย์เอง

แม้ว่าภาพของโลกที่เสื่อมโทรมลงและสุขภาวะของผู้อาศัยที่ถูกคุกคามกำลังปรากฏต่อหน้าพวกเรา แต่ในภาพเหล่านั้น เรายังเห็นทัศนคติที่เริ่มเปลี่ยนแปลงไปพร้อมกับเกิดการร่วมมือกัน เพื่อให้ทุกชีวิตที่เชื่อมโยงกันสามารถฟื้นคืนสู่ความสมดุล ตอนนี้เรามองเห็นผู้คนทั่วโลกร่วมกันเรียกร้องความรับผิดชอบและการแก้ไขด้วยตัวของพวกเขาเองมากขึ้น

การระบาดของ COVID-19 คือจุดผกผันที่ทำให้ปัญหาอันร้ายแรงจากการกระทำของมนุษย์ปรากฎขึ้น โลกถึงกับต้องหยุดชะงัก และยังทำให้เราเห็นถึงสังคมที่ดำรงอยู่ซึ่งความไม่เป็นธรรม ระบอบเผด็จการ และการแสวงหาผลประโยชน์จากผู้คนและทรัพยากรธรรมชาติ ทำให้เราต้องเผชิญกับความท้าทายในการจัดการกับวิกฤติทางสาธารณสุขมากขึ้น

การระบาดยังเกิดขึ้นในปีแรกของทศวรรษสุดท้าย ก่อนที่โลกจะต้องเผชิญกับความเสียหายอันไม่อาจหวนคืนจากผลกระทบของวิกฤตสภาพภูมิอากาศ เหตุการณ์น้ำท่วมและไฟป่าที่ไม่เคยมีมาก่อนได้เกินขึ้นทั่วโลกอย่างรุนแรงในปี 2563 และ 2564 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อผู้คนและที่อยู่อาศัยของทั้งมนุษย์และสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ รวมถึงการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติที่คลุมเครือ ได้ทำให้เห็นว่าการระบาดอาจเป็นเพียงตัวอย่างเล็ก ๆ ของสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้น

ในช่วงเวลานี้ พวกเราได้เห็นว่าโรคระบาด ภาวะฉุกเฉินด้านสภาพภูมิอากาศ และวิกฤตด้านระบบนิเวศ ล้วนเกิดจากระบบที่ล้มเหลวซึ่งล้วนมาจากการกระทำของมนุษย์ จนกลายเป็นภัยคุกคามสำคัญย้อนกลับมากระทบต่อโลกและความอยู่รอดของพวกเรา

แต่ก็เป็นเวลาเดียวกันที่พวกเราได้เห็นผู้คนจากสังคมที่หลากหลาย ที่มีภูมิปัญญาเฉพาะตัวที่สั่งสมมา และประสบการณ์ที่หลากหลายจากทั่วโลก มาร่วมมือกันเพื่อหาทางออกในเวลาอันจำกัดอย่างมีประสิทธิภาพ เราจะไม่กลับไปสู่ ‘วิถีเดิม’ ที่ล้มเหลวก่อนหน้านี้อีกแล้ว และใน ‘วิถีชีวิตใหม่’ หลังจากนี้เราจะไม่มองภัยคุกคามที่ได้เจอมาเพียงผิวเผิน แต่เราจะต้องมี ‘วิถีที่ดีกว่า’ เพื่อให้โลกนี้น่าอยู่สำหรับทุกคน

ภายใต้บรรยากาศที่มีทั้งความไม่แน่นอนและความหวัง กรีนพีซยังคงรักษาวิถีทางการทำงานเพื่อเปิดโปงปัญหาสิ่งแวดล้อม สร้างจิตสำนึก และสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดการลงมือทำเพื่อหาทางออกที่จำเป็นต่ออนาคตที่น่าอยู่และมีสันติภาพ


ร่วมส่งเสียงถึง CP ลดใช้พลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง

มาร่วมกันบอก CP ให้ลดใช้พลาสติกในบรรจุภัณฑ์

มีส่วนร่วม