ยุคสมัยของการกู้วิกฤตสภาพภูมิอากาศ

ปี 2565 ขณะที่เราเริ่มฟื้นตัวจากความสับสนวุ่นวายที่เกิดจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในช่วงสองปีที่ผ่านมา เป็นที่แน่ชัดแล้วว่าเราต้องสร้างการเปลี่ยนแปลง เพื่ออนาคตของมวลมนุษยชาติก่อนที่จะสายเกินไป

กรีนพีซกลับมาสู่พื้นที่สาธารณะอีกครั้งพร้อมกับเครือข่ายอาสาสมัครและพันธมิตรที่เพิ่มมากขึ้น เราร่วมมือกันฟันฝ่าความท้าทายที่ถาโถมเข้ามา ทุกอุปสรรคกลายเป็นบทเรียนที่ผลักดันให้เราไปสู่หนทางที่ดีขึ้น

ท่ามกลางการพูดคุยถึงการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ ซึ่งมักเน้นที่การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและเขตอุตสาหกรรม กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้สร้างพื้นที่สนทนาถึงความสำคัญที่จะต้องมีภาระรับผิดชอบและความเป็นธรรมทางสภาพภูมิอากาศ ในพื้นที่ที่เต็มไปด้วยความไม่เสมอภาคนี้ เราพยายามผลักดันผู้มีอำนาจให้มีภาระรับผิดชอบ ซึ่งถือเป็นคำมั่นสัญญาของเราในปีนี้

ปี 2565 เป็นปีที่แสดงให้เห็นถึงพลังที่มั่นคงของเจตจำนงร่วม คนรุ่นใหม่จากทั่วทุกส่วนของภูมิภาคก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำทางความคิดที่ว่าโลกไม่ใช่แค่พื้นที่อยู่อาศัย แต่ต้องเติบโตท่ามกลางความหลากหลาย เสียงของคนรุ่นใหม่เหล่านี้ที่ดังไปทั่วถนนทุกสาย รวมทั้งพื้นที่ออนไลน์ได้สร้างมิติใหม่ของการต่อสู้กับความเพิกเฉยและการปฏิเสธวิกฤตสภาพภูมิอากาศ

การเลือกตั้งครั้งสำคัญที่ผ่านมาของ 2 ใน 4 ประเทศที่สำนักงานของกรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตั้งอยู่ ข้อเรียกร้องการปฏิรูปเพื่อทุกคนไม่เคยสั่นคลอน เป้าหมายของเราไม่แปรเปลี่ยนตามกระแสทางการเมือง เรามุ่งมั่นที่จะผลักดันคำมั่นสัญญาระหว่างการหาเสียงของพรรคการเมืองให้กลายเป็นการลงมือปฏิบัติจริงและมีพลัง ท่ามกลางภาวะฉุกเฉินด้านสภาพภูมิอากาศที่เลวร้ายลงทุกขณะ

รายงานประจำปีฉบับนี้ไม่ใช่เพียงเอกสารรวบรวมผลงานที่ผ่านมา หากแต่เป็นบันทึกการเดินทางของกรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ไม่ย่อท้อต่อการปกป้องพื้นที่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่เต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์มากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก และยังเป็นการเฉลิมฉลองชัยชนะที่เกิดจากความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ชูคบเพลิงแห่งความหวังเพื่อส่งต่อมรดกความยั่งยืนให้แก่คนรุ่นหลัง