การติดตามแผนการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินทั่วโลก ปี 2560

รายงานจากฐานข้อมูลติดตามโรงไฟฟ้าถ่านหินทั่วโลก (Global Coal Plant Tracker) โดยองค์กรโคลสวอร์ม (CoalSwarm) พบว่า ภายหลังทศวรรษแห่งการขยายตัวมหาศาลอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน ในปี 2559 มีการพบว่ากำลังผลิตของโรงไฟฟ้าถ่านหินทั่วโลกที่กำลังพัฒนาโครงการนั้นลดลงอย่างเห็นได้ชัด โดยมีสาเหตุหลักจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายและสภาวะทางเศรษฐกิจในจีนและอินเดีย

การลดลงอย่างรวดเร็วนี้เกิดขึ้นในทุกขั้นตอนของการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินไม่ว่าจะเป็นระยะการวางแผนก่อสร้าง เริ่มก่อสร้าง และในระหว่างการก่อสร้าง โดยมีพัฒนาการที่สำคัญดังนี้

  • การวางแผนก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินลดลงร้อยละ 48 การเริ่มการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินลดลงร้อยละ 62 และในระหว่างการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินลดลงร้อยละ 19 จนถึงเดือนมกราคม 2560 กำลังผลิตของโรงไฟฟ้าถ่านหินทั่วโลกในขั้นตอนการวางแผนมี 570 กิกะวัตต์ เมื่อเทียบกับเดือนมกราคม 2559 ที่มีกำลังผลิตถึง 1,090 กิกะวัตต์ (โดยทั่วไป โรงไฟฟ้าถ่านหิน 1 หน่วยมีกำลังผลิตไฟฟ้า 500 เมกะวัตต์ หรือ 0.5 กิกะวัตต์ ซึ่งโรงไฟฟ้าถ่านหินส่วนใหญ่จะมีหน่วยผลิตไฟฟ้าตั้งแต่ 2 หน่วยขึ้นไป)
  • ในจีนและอินเดีย มีการระงับการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินมากกว่า 100 โครงการรวมกำลังผลิต 69 กิกะวัตต์อย่างไม่มีกำหนด ในระดับโลกมีโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินในช่วงระยะการก่อสร้างถูกระงับมากกว่าโครงการที่ได้ก่อสร้างในช่วงปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ยังมีการปลดระวางโรงไฟฟ้าถ่านหินเพิ่มขึ้นอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน โดยในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา มีการปลดระวางไปแล้ว 64 กิกะวัตต์ โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา
  • การชะลอตัวลงของแผนการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินทั่วโลกดังกล่าวนี้ นำไปสู่ความเป็นไปได้ในการคงไว้ซึ่งอุณหภูมิเฉลี่ยผิวโลกไม่ให้สูงเกิน 2 องศาเซลเซียสเมื่อเทียบกับอุณหภูมิเฉลี่ยผิวโลกในยุคก่อนปฏิวัติอุตสาหกรรมการที่จะบรรลุข้อตกลงปารีส (ที่กำหนดเป้าหมายในการจำกัดการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเฉลี่ยผิวโลกไม่เกิน 2 องศาเซลเซียส และ 1.5 องศาเซลเซียส) แต่จำเป็นต้องเร่งปลดระวางโรงไฟฟ้าถ่านหินที่มีอยู่ให้เร็วขึ้นกว่าเดิม โดยเฉพาะประเทศที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากที่สุดในอดีตจนถึงปัจจุบัน
  • แม้ว่าจะมีสัญญาณที่ดี แต่ก็ยังจำเป็นต้องเดินหน้าเพื่อลดจำนวนโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินที่อยู่ในขั้นตอนพัฒนาโครงการในเวียดนาม อินโดนีเซีย ตุรกี ญี่ปุ่น และอื่น ๆ นอกจากนี้ ความคืบหน้าในการชะลอตัวของการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินในประเทศจีนและอินเดียนี้ ยังคงต้องได้รับการสนับสนุนให้ขยายต่อไปอีกในวงกว้าง

อ่านหรือดาวน์โหลดรายงานได้ที่นี่