การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

กิจกรรมของมนุษย์ทั้งจากการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล การตัดไม้ทำลายป่า และการทำปศุสัตว์เชิงอุตสาหกรรมเร่งให้เกิดภาวะโลกร้อนและในที่สุดนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เป็นอันตราย

อ่านเพิ่มเติม

วิกฤตสภาพภูมิอากาศ

ไม่ใช่แค่นักวิทยาศาสตร์เท่านั้นที่เป็นประจักษ์พยานของวิกฤตสภาพภูมิอากาศ ผู้คนทั่วโลกกำลังดิ้นรนต่อสู้กับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

อ่านเพิ่มเติม

กู้วิกฤตสภาพภูมิอากาศ

การจำกัดการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเฉลี่ยผิวโลกไว้ที่ 1.5 องศาเซลเซียส จะลดความเสี่ยงที่มีต่อระบบนิเวศของโลก สุขภาพและความเป็นอยู่ของผู้คน อันเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เป็นหายนะ

อ่านเพิ่มเติม

รายงาน

ข้อมูลล่าสุด