การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

กิจกรรมของมนุษย์ทั้งจากการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล การตัดไม้ทำลายป่า และการทำปศุสัตว์เชิงอุตสาหกรรมเร่งให้เกิดภาวะโลกร้อนและในที่สุดนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เป็นอันตราย

อ่านเพิ่มเติม

วิกฤตสภาพภูมิอากาศ

ไม่ใช่แค่นักวิทยาศาสตร์เท่านั้นที่เป็นประจักษ์พยานของวิกฤตสภาพภูมิอากาศ ผู้คนทั่วโลกกำลังดิ้นรนต่อสู้กับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

อ่านเพิ่มเติม

กู้วิกฤตสภาพภูมิอากาศ

การจำกัดการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเฉลี่ยผิวโลกไว้ที่ 1.5 องศาเซลเซียส จะลดความเสี่ยงที่มีต่อระบบนิเวศของโลก สุขภาพและความเป็นอยู่ของผู้คน อันเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เป็นหายนะ

อ่านเพิ่มเติม

รายงาน

รายงานอากาศพิษ : ราคาของเชื้อเพลิงฟอสซิล

กุมภาพันธ์ 2020

รายงานฉบับนี้ เปิดเผย มูลค่าความเสียหายของมลพิษทางอากาศจากเชื้อเพลิงฟอสซิลและหยิบยกแนวทางแก้ไขที่สามารถปกป้องสุขภาพ และยังเป็นประโยชน์ต่อชุมชนของเรา โดยรายงานแสดงให้เห็นว่า มลพิษทางอากาศที่เกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรของผู้คนทั่วโลกราว 4.5 ล้านคนต่อปี

Krabi goes green

มิถุนายน 2018

พบว่าจังหวัดกระบี่มีศักยภาพกำลังผลิตติดตั้งได้สูงสุดรวม 1,676 เมกะวัตต์ และสามารถเป็นจังหวัดต้นแบบที่ใช้พลังงานไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนได้อย่างสมบูรณ์ 100%

การจ้างงานพลังงานหมุนเวียนในประเทศไทย

มิถุนายน 2018

รายงานการเปรียบเทียบการจ้างงานโดยตรงของพลังงานหมุนเวียนแต่ละประเภทจะพิจารณา อัตราการจ้างงานโดยตรงคิดเป็นตำแหน่งงานต่อการผลิตไฟฟ้าหนึ่งล้านหน่วย (หรือ 1 GWh)

รุ่งเรืองแล้วร่วงโรย 2561

มีนาคม 2018

เป็นระยะเวลา 2 ปีต่อเนื่องมาแล้ว ที่ข้อบ่งชี้สำคัญต่าง ๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการขยายตัวของการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินนั้นลดลงอย่างฮวบฮาบในปี 2560 ไม่ว่าจะเป็นโรงไฟฟ้าถ่านหินที่อยู่ในระยะวางแผนก่อสร้าง เริ่มดำเนินการก่อสร้าง และเสร็จสิ้นการก่อสร้างแล้ว

Global Shift

ตุลาคม 2017

ผลการวิจัยครั้งล่าสุดของ โคลสวอร์ม และ กรีนพีซ พบว่า ตั้งแต่ปี 2553 มากกว่าหนึ่งในสี่ของบริษัท 1,675 แห่ง ที่เป็นเจ้าของโครงการหรือวางแผนสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน ได้เลิกประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมถ่านหินแล้วทั้งหมด

รุ่งเรืองแล้วร่วงโรย 2560

มีนาคม 2017

กำลังผลิตของโรงไฟฟ้าถ่านหินทั่วโลกที่กำลังพัฒนาโครงการนั้นลดลงอย่างเห็นได้ชัด โดยมีสาเหตุหลักจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายและสภาวะทางเศรษฐกิจในจีนและอินเดีย

จุดที่ไม่สามารถย้อนกลับไปได้

กุมภาพันธ์ 2016

โลกของเรากำลังอยู่ในจุดที่ไม่สามารถย้อนกลับไปได้แล้ว เราต้องเลือกระหว่างการนำพลังงานหมุนเวียนมาใช้แทนถ่านหิน น้ำมันและก๊าซ หรือเลือกที่จะเผชิญหน้ากับอนาคตที่มีหายนะจากภาวะโลกร้อนรออยู่

เขตคุ้มครองธรรมชาติแห่งอาร์กติก

พฤศจิกายน 2015

ขณะนี้ น้ำแข็งในทะเลอาร์กติกกำลังละลาย การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอันเป็นผลจากการกระทำของมนุษย์ทำให้ปริมาณน้ำแข็งในทะเลช่วงฤดูร้อนลดลงไปอย่างน้อยร้อยละ 75 ซึ่งเป็นอัตราที่ไม่เคยประสบมาก่อนในประวัติศาสตร์มนุษย์

เลโก้กำลังเล่นกับบริษัทที่สกปรก

กรกฎาคม 2014

เลโก้เดินไปในทิศทางที่ผิดเมื่อเลโก้วางจำหน่ายของเล่นที่มีเครื่องหมายสัญลักษณ์ของบริษัทเชลล์ตามแผนโปรโมชั่นร่วม ขณะนี้เชลล์กำลังขุดเจาะน้ำมันในบริเวณที่สวยงามที่สุดของโลกที่เหลืออยู่ เชลล์ไม่ได้มองอาร์กติกที่กำลังละลายว่าเป็นสัญญาณเตือนภัยของภาวะโลกร้อนแต่กลับฉวยโอกาสในการขุดเจาะหาน้ำมันเพิ่มซึ่งเป็นสาเหตุเริ่มต้นของการละลายของน้ำแข็ง

แผนปฎิวัติพลังงานแห่งอาเซียน

กันยายน 2013

รายงานฉบับนี้ชี้ชัดถึงประโยชน์ของผลดีทางสังคมและเศรษฐกิจของพลังงานหมุนเวียน รวมทั้งเสนอแนวทางเพื่อรับประกันว่าพลังงานหมุนเวียนจะสร้างความมั่นคงทางพลังงานและความสเถียรภาพทางเศรษฐกิจในระยะยาว

คู่มือหัวใสใช้พลังงานกู้วิกฤตสภาพภูมิอากาศ

สิงหาคม 2010

“หัวใส ใช้พลังงาน (Smart Power)” คือคู่มือการตอบสนองความต้องการพลังงานที่เพิ่มขึ้น โดยการ ลด ละ เลิก การใช้พลังงานที่ไม่จำเป็นลง

“โลกร้อน 5 องศา” เรื่องและภาพความจริงก่อนโลกหายนะ

เมษายน 2008

หยุดโลกร้อน! ด้วยตัวเรา กับหนังสือ ‘โลกร้อน 5 องศา’ “คำถามไม่ได้อยู่ที่ว่า การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเกิดขึ้นแล้วหรือไม่ แต่อยู่ที่ว่า ในสถานการณ์อันเร่งด่วนนี้ เราทั้งหลายจะสามารถทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้เร็วพอหรือไม่” โคฟี อันนัน อดีตเลขาธิการสหประชาติ พฤศจิกายน 2549

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและประเทศไทย : วิกฤตหรือโอกาส

กรกฎาคม 2006

รายงานฉบับนี้รวบรวมข้อมูลจากการประเมิน (Assessment) ของคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Intergovermental Panel on Climate Change – IPCC) และการศึกษาในประเทศไทย เพื่อให้เกิดความเข้าใจและความตระหนักในผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อสาธารนทั่วไป